LOTIN-КИРИЛЛ

       Ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozoridateng shartlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni 2024-yilda ishgajoylashtirish uchun ish o‘rinlarining eng kam sonini belgilash va zaxiraga qo‘yish to‘g‘risida

       O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 28- aprelda qabul qilingan, Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma’qullangan “Aholi bandligi to‘g‘risida” 642-sonli Qonunning 38-39-moddalari, O‘zbekistonRespublikasining “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi Qonunning 43-moddasi (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2020-yil 15-oktabr, O‘RQ-641-son), O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-dekabrdagi “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko‘maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-57-sonli Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2017-yil 24-maydagi PQ-3001-son Qarori (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017-yil, 22-son, 420-modda, 37-son, 982-modda), O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Hududlarning jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta’minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2017-yil 8-avgustdagi PQ-3182-sonli Qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 5-dekabrdagi “Ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozorida teng shartlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni ishga joylashtirish uchun ish o‘rinlarining eng kam sonini belgilash va zaxiraga qo‘yish tartibi to‘g‘risida”gi 965-sonli qarori (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 11.12.2017-yil, 09/17/965/0393-son) bilan tasdiqlangan Nizomga asosan 2024-yil uchun ish o‘rinlarini band qilib qo‘yish maqsadida, O‘zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining 6-, 25-moddalariga asosan

          Q A R O R   Q I L A M A N:

 1.Ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan va mehnatbozorida teng shartlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni (keyingi o‘rinlarda -ijtimoiy muhofazaga muhtoj shaxslar deb yuritiladi) ishga joylashtirish uchun isho‘rinlarining eng kam sonini belgilashi va zaxiraga qo‘yishi lozim bo‘lgan korxonalarva tashkilotlar ro‘yxati ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

 2.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 5-dekabrdagi“Ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozorida tengshartlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni ishga joylashtirish uchun isho‘rinlarining eng kam sonini belgilash va zaxiraga qo‘yish tartibi to‘g‘risida”gi 965-sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizomga asosan tumanda ijtimoiy muhofazaga muhtojshaxslar uchun zaxiralangan ish o‘rinlari, xodimlarining o‘rtacha soni 20 nafar vaundan ko‘pni tashkil etadigan 38 ta korxona, tashkilot va muassasalarda 2024-yiluchun 7 foizdan ortiq bo‘lmagan miqdorda - jami 356 ta ish o‘rinlarini, shu jumladan:

o‘n to‘rt yoshga to‘lmagan bolalari, nogironligi bo‘lgan bolalari bor yolg‘izotaga yoki onaga, shuningdek, ko‘p bolali oilalarning ota-onalar toifasi uchun 7,87foiz 28 (nafar);

umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’lim tashkilotlarini, kasb-hunarmaktablarini, kasb-hunar kollejlarini hamda texnikumlarni tamomlab, kasbga egabo‘lgan yoshlar, “Mehribonlik uyi”ning bitiruvchilari, shuningdek, oliy ta’limmuassasalarining davlat grantlari bo‘yicha ta’lim olgan bitiruvchilari toifasi uchun56,46 foiz 201 (nafar);

O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining, Ichki ishlar vazirligining,Favqulodda vaziyatlar vazirligining, Milliy gvardiyaning, Davlat xavfsizlikxizmatining qo‘shinlaridagi muddatli harbiy xizmatdan bo‘shatilgan shaxslar toifasiuchun 5,93 foiz 22 (nafar);

nogironlar bo‘lgan shaxslar toifasi uchun 4,49 foiz 16 (nafar);

pensiyaoldi yoshidagi shaxslar toifasi uchun 1,97 foiz 7 (nafar);

jazoni o‘tash muassasalaridan ozod qilingan yoki sudning qaroriga ko‘ratibbiy tusdagi majburlov choralari qo‘llanilgan shaxslar toifasi uchun 5,90 foiz 21(nafar);

odam savdosi jinoyatidan jabrlangan shaxslar toifasi uchun 2,25 foiz 8 nafar;

og‘ir turmush sharoitidagi xotin-qizlar toifasi uchun 14,89 foiz 53 (nafar)nitashkil etadi.

   3.Ushbu toifaga mansub shaxslar uchun ish o‘rinlari sanitariya-gigiyename’yorlariga va xodim o‘z mehnat majburiyatlarini to‘siqsiz bajarishinita’minlaydigan mehnat sharoitlariga, shu jumladan, quyidagilarga muvofiq bo‘lishikerak:

o‘n to‘rt yoshga to‘lmagan bolalari, nogironligi bo‘lgan bolalari bor yolg‘izotaga yoki onaga, shuningdek, ko‘p bolali oilalarning ota-onalar toifasi uchunbolalarni tarbiyalash va mehnat majburiyatlari bo‘yicha majburiyatlar bajarilishinibirga qo‘shib olib borish imkonini beruvchi ishning moslashuvchan jadvaliga egabo‘lganligini hisobga olgan holda ularning kasbiy tayyorgarligiga mos bo‘lgan yokimaxsus malakani talab etmaydigan ish o‘rinlari;

umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’lim tashkilotlarini, kasb-hunarmaktablarini, kasb-hunar kollejlarini hamda texnikumlarni tamomlab, kasbga egabo‘lgan yoshlar, “Mehribonlik uyi”ining bitiruvchilari, shuningdek, oliy ta’limmuassasalarining davlat grantlari bo‘yicha ta’lim olgan bitiruvchilari toifasi uchunularning kasbiy tayyorgarligiga mos bo‘lgan yoki maxsus malakani talab etmaydiganish o‘rinlari;

O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining, Ichki ishlar vazirligining,Favqulodda vaziyatlar vazirligining, Milliy gvardiyaning, Davlat xavfsizlikxizmatining qo‘shinlaridagi muddatli harbiy xizmatdan bo‘shatilgan shaxslar toifasiuchun - ularning professional tayyorgarligiga mos bo‘lgan ish o‘rinlari;

nogironligi bo‘lgan shaxslar toifasi uchun - o‘tkazilgan va xodimga ularningsog‘ligi holatini va mehnat faoliyatiga to‘g‘ri kelmaydigan belgilangan zidliklarhisobga olgan holda mehnat operatsiyalarini to‘siqsiz bajarish imkonini beradigan isho‘rinlari;

pensiyaoldi yoshidagi shaxslar toifasi uchun - ularning kasbiytayyorgarligiga mos bo‘lgan, yoki maxsus malakani talab etmaydigan ish o‘rinlari;

jazoni o‘tash muassasalaridan ozod qilingan yoki sudning qaroriga ko‘ratibbiy tusdagi majburlov choralari qo‘llanilgan shaxslar toifasi uchun – ularningkasbiy tayyorgarligini hisobga olgan holda yoki maxsus malakani talab etmaydiganish o‘rinlari;

odam savdosi jinoyatidan jabrlangan shaxslar toifasi uchun - ularning kasbiytayyorgarligini hisobga olgan holda yoki maxsus malakani talab etmaydigan isho‘rinlari;

og‘ir turmush sharoitidagi xotin-qizlar uchun - ularning kasbiy tayyorgarligini hisobga olgan holda yoki maxsus malakani talab etmaydigan isho‘rinlari.

   4.Ish o‘rinlarini band qiluvchi korxona va tashkilotlar rahbarlariga;

O‘zbekiston Respublikasi Aholi bandligi to‘g‘risidagi 642-sonli Qonun vaO‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 5-dekabrdagi 965-sonqarori bilan tasdiqlangan “Ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan vamehnat bozorida teng shartlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni ishgajoylashtirish uchun ish o‘rinlarining eng kam sonini belgilash va zaxiraga qo‘yishtartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Nizomga (keyingo‘rinlarda - Nizom deb yuritiladi) muvofiq ushbu qarorning ilovasida ko‘rsatilgan isho‘rinlari tashkil etilishini ta’minlasin.

Ijtimoiy muhofazaga muhtoj shaxslarni ish bilan ta’minlash uchun tashkilotva korxonalar 2023-yil yakunlanishidan 10 kun oldin band qilingan ish o‘rinlariumumiy miqdorining kamida 25 foizi https://my.mehnat.uz/ web sayti orqalizaxiralanib qo‘yilishini ta’minlasin, shuningdek, bu haqda yil boshlanguniga qadartuman aholi bandligiga ko‘maklashish markazini tumandagi tashkilot va korxonalarhttps://my.mehnat.uz/ web sayti orqali belgilangan ish o‘rinlarini zaxiralanganligito‘g‘risida xabardor qilsin.

Ijtimoiy muhofazaga muhtoj shaxslar uchun ish o‘rinlarining qolgan qisminihttps://my.mehnat.uz/ web sayti orqali zaxiraga qo‘yish tashkilot (ish beruvchi)tomonidan kalendar, ya’ni 2024-yilning birinchi choragi mobaynida ta’minlansin, buhaqda tuman aholi bandligiga ko‘maklashish markazini birinchi chorak tamombo‘lganidan keyin 10 kundan kechikmay https://my.mehnat.uz/ web sayti orqali isho‘rinlari zaxiralanganligi to‘g‘risida xabardor qilsin.

Tashkilot har oyda hisobot oyidan keyingi oyning 5-kunigacha tuman aholibandligiga ko‘maklashish markaziga Nizomning 5-ilovasiga muvofiq shakl bo‘yichamuhtojlarni ishga joylashtirish to‘g‘risida axborot taqdim etsin.

Tashkilot tomonidan ijtimoiy muhofazaga muhtoj shaxslarni ishgajoylashtirish uchun ish o‘rinlari https://my.mehnat.uz/ web sayti orqali tayyorligito‘g‘risida axborot taqdim etilmasligi, teng darajada zaxiraga qo‘yiladigan isho‘rinlarining belgilangan soni hisobiga ishga joylashtirish uchun ish o‘rinlariningamalda tayyor emasligi tuman aholi bandligiga ko‘maklashish markazi tomonidantuman hokimining qarori bajarilmasligi sifatida qaralishi lozimligi qayd etilsin.

    5.Tuman hokimining muhtojlar uchun ish o‘rinlarining eng kam soninibelgilash bo‘yicha ushbu qarori bajarilmaganda, shuningdek, ularni ishga qabul qilishasossiz ravishda rad etilganligi uchun tashkilot va korxonalarning mansabdorshaxslariga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ma’muriy javobgarlik belgilanishiqayd etilsin.

    6.O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining“O‘zbekiston Respublikasi Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasi mablag‘larihisobidan subsidiya va grantlar ajratish tartibi to‘g‘risida nizomni tasdiqlash haqida”gibuyrug‘iga (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2019-yil 31-maydaro‘yxatdan o‘tkazilgan, ro‘yxat raqami 3163) asosan ijtimoiy ehtiyojmand aholiqatlamlariga mansub shaxslarni kvotalangan eng kam sonidan ortiq miqdorda ishgaqabul qilgan tashkilotlarga – har bir xodim uchun
12 oy davomida har oyda bazaviyhisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida subsidiya ajratilishi tumankambag‘allikni qisqartirish va bandlikka ko‘maklashish bo‘limi (keyingi o‘rinlardaKQ va BKB deb yuritiladi) boshlig‘i v.b (I.Rasulov) zimmasiga yuklatilsin.

   7.Tuman KQ va BKB boshlig‘i v.b (I.Rasulov) mazkur qarorni o‘n kunmuddatda qarorning ilovasida ko‘rsatilgan tashkilotlar rahbarlariga yetkazsin vaushbu qaror bajarilishi ustidan o‘z nazoratni ta’minlasin.

    8.Mazkur qaror “UCHQUDUQ” gazetasida rasman e’lon qilinsin hamdahokimlikning rasmiy veb saytiga joylashtirilsin.

    9.Ushbu qarorning bajarilishini nazorat qilish tuman hokimining birinchio‘rinbosari (D.Shakarov) zimmasiga yuklatilsin.

    10.Mazkur qaror rasmiy e’lon qilingan kundan e’tiboran kuchga kiradi.

 

    O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 5-dekabrdagi 965-sonli qarori va “Aholi bandligi to‘g‘risida”gi
642-sonli Qonun talablariga asosanUchquduq tumani bo‘yicha ijtimoiy muhofazaga muhtoj hamda ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozorida teng sharoitlarda raqobatlasha olmaydiganshaxslarni ishga joylashtirish uchun 2024-yilda band qilib qo‘yilgan ish o‘rinlari to‘g‘risida

MА’LUMOT

 

Zaxiralangan ish o‘rinlarini yaratish bo‘yicha topshiriq berilgan korxona nomi

Korxona tashkilot STIR (INN)

Shtat birligi bo‘yicha xodimlarning o‘rtacha umumiy soni

Ijtimoiy muhofazaga muhtoj ish topishda qiynalayotgan mehnat bozorida teng shartlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni ishga joylashtrish uchun ish o‘rinlarining eng kam soni

Shundan

o‘n to‘rt yoshga to‘lmagan bolalari, nogironligi bo‘lgan bolalari bor yolg‘iz otaga yoki onaga, shuningdek ko‘p bolali oilalarning ota-onalari

umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’lim tashkilotlarini, kasb-hunar maktablarini, kasb-hunar kollejlarini hamda texnikumlarni tamomlab, kasbga ega bo‘lgan yoshlar;

“Mehribonlik uyi”ning bitiruvchilari, shuningdek, oliy ta’lim muassasalarining davlat grantlari bo‘yicha ta’lim olgan bitiruvchilari

O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining, Ichki ishlar vazirligining, Favqulodda vaziyatlar vazirligining, Milliy gvardiyasining, Davlat xavfsizlik xizmatining qo‘shinlaridagi muddatli harbiy xizmatdan bo‘shatilgan shaxslar

nogironligi bo‘lgan shaxslar

pensiyaoldi yoshidagi shaxslar

jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan yoki sud qaroriga ko‘ra o‘ziga nisbatan tibbiy yo‘sindagi majburlov choralari qo‘llanilgan shaxslar

odam savdosidan jabrlanganlar

Og‘ir turmush sharoitidagi xotin-qizlar

1

NKMK AJ Shimoliy kon boshqarmasi

308425864

7929

120

6

80

4

5

 

5

 

20

2

NKMK DM Uchquduq hududiy boshqarmasi

308450922

1219

60

7

35

4

1

1

1

4

7

3

“Navoiyuran” davlat korxonasi Uchquduq ishlab chiqarish maydoni

201204514

1150

50

5

30

4

3

 

3

 

5

4

Uchquduq tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo‘limi

200011108

35

1

             

1

5

1-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

206888468

33

1

             

1

6

2-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

206886770

21

1

             

1

7

3-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

200011123

106

5

1

2

1

 

1

     

8

4-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

203481297

44

1

 

2

           

9

6-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

206888357

31

2

 

1

           

10

7-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

203168566

126

6

 

4

         

2

11

9-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

203583716

76

4

 

3

 

1

       

12

10-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

203491103

119

8

1

2

 

1

2

   

2

13

11-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

206888372

35

1

             

1

14

13-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

206886763

50

1

             

1

15

15-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

206888436

27

1

     

1

       

16

18-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

203686033

106

5

1

3

         

1

17

20-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

206916653

128

6

 

4

   

1

   

1

18

10-sonli bolalar  musiqa va san’at maktabi

200011029

70

2

 

2

           

19

Barkamol avlod bolalar maktabi

207108605

56

2

 

1

         

1

20

Uchquduq tuman sport maktabi

207231192

30

1

 

1

           

21

1-sonli “Kaptarcha” DMTT

207015319

56

3

 

2

 

1

       

22

2-sonli “Quyoshjon” DMTT

207015302

91

4

 

2

1

       

1

23

5-sonli “Yulduzcha” DMTT

207314627

54

1

             

1

24

8-sonli “Quyoncha” DMTT

305517371

20

1

 

1

           

25

10-sonli “Baxtli bolalik” DMTT

306116499

43

2

 

2

           

26

11-sonli Kelajak yulduzlari DMTT

306579872

44

1

 

1

           

27

13-sonli “Laylakcha” DMTT

207314642

64

3

 

2

 

1

       

28

14-sonli ”Ertak” DMTT

207314659

70

2

 

2

           

29

15-sonli “Kamalak” DMTT

207314666

48

2

 

1

         

1

30

Uchquduq tuman “Issiqlik manbai” DUK

307122468

273

5

2

2

         

1

31

Uchquduq tuman tibbiyot birlashmasi

200010994

648

17

2

5

1

2

 

2

1

4

32

Uchquduq tuman SEO va JS

200010970

32

1

 

1

           

33

Uchquduq tuman o‘rmon xo‘jaligi

200011004

43

2

   

1

     

1

 

34

Uchquduq tuman yo‘llardan foydalanish unitar korxonasi

200011280

123

8

 

2

   

2

4

   

35

Uchquduq tuman sanoat texnikumi

207139314

66

3

 

3

           

36

Uchquduq tuman axborot-kutubxona markazi

306700058

24

1

 

1

           

37

Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi

206908433

160

11

1

2

3

   

3

2

 

38

“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ “Buxoro mintaqaviy temir yo‘l uzeli” UK Uchquduq tuman temir yo‘l masofasi

204837681

700

11

2

2

3

   

3

 

1

Jami

14248

356

28

201

22

16

7

21

8

53

 

 

*Izoh: Kvotalangan ish o‘rinlariga tuman sektor rahbarlari, hokim yordamchilari hamda oila va xotin qizlar bo‘limining tavsiyasi asosida ishga qabul qilinishi mumkin.

 

Page 1 of 3

Uchquduq tumani

Tuman markazi - Uchquduq shahri.Tumanning tuzilgan vaqti – 1982 yil 22-aprel. Territoriyasi – 4663 ming2 km. Tuman markazi Navoiy viloyati markazigacha bulgan masofa – 300 km. Aholisi - 37028 ming kishi

Qisqacha ma'lumot

Aloqada bo'ling

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Telefon: (+99879)222-00-05-101
  Telefon: (+99879)222-00-05-102
  Faks: (0436) 593-11-01
  Manzil: Navoiy viloyati, Uchquduq tumani, Amir Temur ko‘chasi, 28-uy

Ijtimoiy tarmoqlarda: