LOTIN-КИРИЛЛ

       Ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozoridateng shartlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni 2024-yilda ishgajoylashtirish uchun ish o‘rinlarining eng kam sonini belgilash va zaxiraga qo‘yish to‘g‘risida

       O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 28- aprelda qabul qilingan, Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma’qullangan “Aholi bandligi to‘g‘risida” 642-sonli Qonunning 38-39-moddalari, O‘zbekistonRespublikasining “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi Qonunning 43-moddasi (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2020-yil 15-oktabr, O‘RQ-641-son), O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-dekabrdagi “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko‘maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-57-sonli Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2017-yil 24-maydagi PQ-3001-son Qarori (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017-yil, 22-son, 420-modda, 37-son, 982-modda), O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Hududlarning jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta’minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2017-yil 8-avgustdagi PQ-3182-sonli Qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 5-dekabrdagi “Ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozorida teng shartlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni ishga joylashtirish uchun ish o‘rinlarining eng kam sonini belgilash va zaxiraga qo‘yish tartibi to‘g‘risida”gi 965-sonli qarori (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 11.12.2017-yil, 09/17/965/0393-son) bilan tasdiqlangan Nizomga asosan 2024-yil uchun ish o‘rinlarini band qilib qo‘yish maqsadida, O‘zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining 6-, 25-moddalariga asosan

          Q A R O R   Q I L A M A N:

 1.Ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan va mehnatbozorida teng shartlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni (keyingi o‘rinlarda -ijtimoiy muhofazaga muhtoj shaxslar deb yuritiladi) ishga joylashtirish uchun isho‘rinlarining eng kam sonini belgilashi va zaxiraga qo‘yishi lozim bo‘lgan korxonalarva tashkilotlar ro‘yxati ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

 2.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 5-dekabrdagi“Ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozorida tengshartlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni ishga joylashtirish uchun isho‘rinlarining eng kam sonini belgilash va zaxiraga qo‘yish tartibi to‘g‘risida”gi 965-sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizomga asosan tumanda ijtimoiy muhofazaga muhtojshaxslar uchun zaxiralangan ish o‘rinlari, xodimlarining o‘rtacha soni 20 nafar vaundan ko‘pni tashkil etadigan 38 ta korxona, tashkilot va muassasalarda 2024-yiluchun 7 foizdan ortiq bo‘lmagan miqdorda - jami 356 ta ish o‘rinlarini, shu jumladan:

o‘n to‘rt yoshga to‘lmagan bolalari, nogironligi bo‘lgan bolalari bor yolg‘izotaga yoki onaga, shuningdek, ko‘p bolali oilalarning ota-onalar toifasi uchun 7,87foiz 28 (nafar);

umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’lim tashkilotlarini, kasb-hunarmaktablarini, kasb-hunar kollejlarini hamda texnikumlarni tamomlab, kasbga egabo‘lgan yoshlar, “Mehribonlik uyi”ning bitiruvchilari, shuningdek, oliy ta’limmuassasalarining davlat grantlari bo‘yicha ta’lim olgan bitiruvchilari toifasi uchun56,46 foiz 201 (nafar);

O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining, Ichki ishlar vazirligining,Favqulodda vaziyatlar vazirligining, Milliy gvardiyaning, Davlat xavfsizlikxizmatining qo‘shinlaridagi muddatli harbiy xizmatdan bo‘shatilgan shaxslar toifasiuchun 5,93 foiz 22 (nafar);

nogironlar bo‘lgan shaxslar toifasi uchun 4,49 foiz 16 (nafar);

pensiyaoldi yoshidagi shaxslar toifasi uchun 1,97 foiz 7 (nafar);

jazoni o‘tash muassasalaridan ozod qilingan yoki sudning qaroriga ko‘ratibbiy tusdagi majburlov choralari qo‘llanilgan shaxslar toifasi uchun 5,90 foiz 21(nafar);

odam savdosi jinoyatidan jabrlangan shaxslar toifasi uchun 2,25 foiz 8 nafar;

og‘ir turmush sharoitidagi xotin-qizlar toifasi uchun 14,89 foiz 53 (nafar)nitashkil etadi.

   3.Ushbu toifaga mansub shaxslar uchun ish o‘rinlari sanitariya-gigiyename’yorlariga va xodim o‘z mehnat majburiyatlarini to‘siqsiz bajarishinita’minlaydigan mehnat sharoitlariga, shu jumladan, quyidagilarga muvofiq bo‘lishikerak:

o‘n to‘rt yoshga to‘lmagan bolalari, nogironligi bo‘lgan bolalari bor yolg‘izotaga yoki onaga, shuningdek, ko‘p bolali oilalarning ota-onalar toifasi uchunbolalarni tarbiyalash va mehnat majburiyatlari bo‘yicha majburiyatlar bajarilishinibirga qo‘shib olib borish imkonini beruvchi ishning moslashuvchan jadvaliga egabo‘lganligini hisobga olgan holda ularning kasbiy tayyorgarligiga mos bo‘lgan yokimaxsus malakani talab etmaydigan ish o‘rinlari;

umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’lim tashkilotlarini, kasb-hunarmaktablarini, kasb-hunar kollejlarini hamda texnikumlarni tamomlab, kasbga egabo‘lgan yoshlar, “Mehribonlik uyi”ining bitiruvchilari, shuningdek, oliy ta’limmuassasalarining davlat grantlari bo‘yicha ta’lim olgan bitiruvchilari toifasi uchunularning kasbiy tayyorgarligiga mos bo‘lgan yoki maxsus malakani talab etmaydiganish o‘rinlari;

O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining, Ichki ishlar vazirligining,Favqulodda vaziyatlar vazirligining, Milliy gvardiyaning, Davlat xavfsizlikxizmatining qo‘shinlaridagi muddatli harbiy xizmatdan bo‘shatilgan shaxslar toifasiuchun - ularning professional tayyorgarligiga mos bo‘lgan ish o‘rinlari;

nogironligi bo‘lgan shaxslar toifasi uchun - o‘tkazilgan va xodimga ularningsog‘ligi holatini va mehnat faoliyatiga to‘g‘ri kelmaydigan belgilangan zidliklarhisobga olgan holda mehnat operatsiyalarini to‘siqsiz bajarish imkonini beradigan isho‘rinlari;

pensiyaoldi yoshidagi shaxslar toifasi uchun - ularning kasbiytayyorgarligiga mos bo‘lgan, yoki maxsus malakani talab etmaydigan ish o‘rinlari;

jazoni o‘tash muassasalaridan ozod qilingan yoki sudning qaroriga ko‘ratibbiy tusdagi majburlov choralari qo‘llanilgan shaxslar toifasi uchun – ularningkasbiy tayyorgarligini hisobga olgan holda yoki maxsus malakani talab etmaydiganish o‘rinlari;

odam savdosi jinoyatidan jabrlangan shaxslar toifasi uchun - ularning kasbiytayyorgarligini hisobga olgan holda yoki maxsus malakani talab etmaydigan isho‘rinlari;

og‘ir turmush sharoitidagi xotin-qizlar uchun - ularning kasbiy tayyorgarligini hisobga olgan holda yoki maxsus malakani talab etmaydigan isho‘rinlari.

   4.Ish o‘rinlarini band qiluvchi korxona va tashkilotlar rahbarlariga;

O‘zbekiston Respublikasi Aholi bandligi to‘g‘risidagi 642-sonli Qonun vaO‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 5-dekabrdagi 965-sonqarori bilan tasdiqlangan “Ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan vamehnat bozorida teng shartlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni ishgajoylashtirish uchun ish o‘rinlarining eng kam sonini belgilash va zaxiraga qo‘yishtartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Nizomga (keyingo‘rinlarda - Nizom deb yuritiladi) muvofiq ushbu qarorning ilovasida ko‘rsatilgan isho‘rinlari tashkil etilishini ta’minlasin.

Ijtimoiy muhofazaga muhtoj shaxslarni ish bilan ta’minlash uchun tashkilotva korxonalar 2023-yil yakunlanishidan 10 kun oldin band qilingan ish o‘rinlariumumiy miqdorining kamida 25 foizi https://my.mehnat.uz/ web sayti orqalizaxiralanib qo‘yilishini ta’minlasin, shuningdek, bu haqda yil boshlanguniga qadartuman aholi bandligiga ko‘maklashish markazini tumandagi tashkilot va korxonalarhttps://my.mehnat.uz/ web sayti orqali belgilangan ish o‘rinlarini zaxiralanganligito‘g‘risida xabardor qilsin.

Ijtimoiy muhofazaga muhtoj shaxslar uchun ish o‘rinlarining qolgan qisminihttps://my.mehnat.uz/ web sayti orqali zaxiraga qo‘yish tashkilot (ish beruvchi)tomonidan kalendar, ya’ni 2024-yilning birinchi choragi mobaynida ta’minlansin, buhaqda tuman aholi bandligiga ko‘maklashish markazini birinchi chorak tamombo‘lganidan keyin 10 kundan kechikmay https://my.mehnat.uz/ web sayti orqali isho‘rinlari zaxiralanganligi to‘g‘risida xabardor qilsin.

Tashkilot har oyda hisobot oyidan keyingi oyning 5-kunigacha tuman aholibandligiga ko‘maklashish markaziga Nizomning 5-ilovasiga muvofiq shakl bo‘yichamuhtojlarni ishga joylashtirish to‘g‘risida axborot taqdim etsin.

Tashkilot tomonidan ijtimoiy muhofazaga muhtoj shaxslarni ishgajoylashtirish uchun ish o‘rinlari https://my.mehnat.uz/ web sayti orqali tayyorligito‘g‘risida axborot taqdim etilmasligi, teng darajada zaxiraga qo‘yiladigan isho‘rinlarining belgilangan soni hisobiga ishga joylashtirish uchun ish o‘rinlariningamalda tayyor emasligi tuman aholi bandligiga ko‘maklashish markazi tomonidantuman hokimining qarori bajarilmasligi sifatida qaralishi lozimligi qayd etilsin.

    5.Tuman hokimining muhtojlar uchun ish o‘rinlarining eng kam soninibelgilash bo‘yicha ushbu qarori bajarilmaganda, shuningdek, ularni ishga qabul qilishasossiz ravishda rad etilganligi uchun tashkilot va korxonalarning mansabdorshaxslariga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ma’muriy javobgarlik belgilanishiqayd etilsin.

    6.O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining“O‘zbekiston Respublikasi Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasi mablag‘larihisobidan subsidiya va grantlar ajratish tartibi to‘g‘risida nizomni tasdiqlash haqida”gibuyrug‘iga (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2019-yil 31-maydaro‘yxatdan o‘tkazilgan, ro‘yxat raqami 3163) asosan ijtimoiy ehtiyojmand aholiqatlamlariga mansub shaxslarni kvotalangan eng kam sonidan ortiq miqdorda ishgaqabul qilgan tashkilotlarga – har bir xodim uchun
12 oy davomida har oyda bazaviyhisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida subsidiya ajratilishi tumankambag‘allikni qisqartirish va bandlikka ko‘maklashish bo‘limi (keyingi o‘rinlardaKQ va BKB deb yuritiladi) boshlig‘i v.b (I.Rasulov) zimmasiga yuklatilsin.

   7.Tuman KQ va BKB boshlig‘i v.b (I.Rasulov) mazkur qarorni o‘n kunmuddatda qarorning ilovasida ko‘rsatilgan tashkilotlar rahbarlariga yetkazsin vaushbu qaror bajarilishi ustidan o‘z nazoratni ta’minlasin.

    8.Mazkur qaror “UCHQUDUQ” gazetasida rasman e’lon qilinsin hamdahokimlikning rasmiy veb saytiga joylashtirilsin.

    9.Ushbu qarorning bajarilishini nazorat qilish tuman hokimining birinchio‘rinbosari (D.Shakarov) zimmasiga yuklatilsin.

    10.Mazkur qaror rasmiy e’lon qilingan kundan e’tiboran kuchga kiradi.

 

    O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 5-dekabrdagi 965-sonli qarori va “Aholi bandligi to‘g‘risida”gi
642-sonli Qonun talablariga asosanUchquduq tumani bo‘yicha ijtimoiy muhofazaga muhtoj hamda ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozorida teng sharoitlarda raqobatlasha olmaydiganshaxslarni ishga joylashtirish uchun 2024-yilda band qilib qo‘yilgan ish o‘rinlari to‘g‘risida

MА’LUMOT

 

Zaxiralangan ish o‘rinlarini yaratish bo‘yicha topshiriq berilgan korxona nomi

Korxona tashkilot STIR (INN)

Shtat birligi bo‘yicha xodimlarning o‘rtacha umumiy soni

Ijtimoiy muhofazaga muhtoj ish topishda qiynalayotgan mehnat bozorida teng shartlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni ishga joylashtrish uchun ish o‘rinlarining eng kam soni

Shundan

o‘n to‘rt yoshga to‘lmagan bolalari, nogironligi bo‘lgan bolalari bor yolg‘iz otaga yoki onaga, shuningdek ko‘p bolali oilalarning ota-onalari

umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’lim tashkilotlarini, kasb-hunar maktablarini, kasb-hunar kollejlarini hamda texnikumlarni tamomlab, kasbga ega bo‘lgan yoshlar;

“Mehribonlik uyi”ning bitiruvchilari, shuningdek, oliy ta’lim muassasalarining davlat grantlari bo‘yicha ta’lim olgan bitiruvchilari

O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining, Ichki ishlar vazirligining, Favqulodda vaziyatlar vazirligining, Milliy gvardiyasining, Davlat xavfsizlik xizmatining qo‘shinlaridagi muddatli harbiy xizmatdan bo‘shatilgan shaxslar

nogironligi bo‘lgan shaxslar

pensiyaoldi yoshidagi shaxslar

jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan yoki sud qaroriga ko‘ra o‘ziga nisbatan tibbiy yo‘sindagi majburlov choralari qo‘llanilgan shaxslar

odam savdosidan jabrlanganlar

Og‘ir turmush sharoitidagi xotin-qizlar

1

NKMK AJ Shimoliy kon boshqarmasi

308425864

7929

120

6

80

4

5

 

5

 

20

2

NKMK DM Uchquduq hududiy boshqarmasi

308450922

1219

60

7

35

4

1

1

1

4

7

3

“Navoiyuran” davlat korxonasi Uchquduq ishlab chiqarish maydoni

201204514

1150

50

5

30

4

3

 

3

 

5

4

Uchquduq tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo‘limi

200011108

35

1

             

1

5

1-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

206888468

33

1

             

1

6

2-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

206886770

21

1

             

1

7

3-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

200011123

106

5

1

2

1

 

1

     

8

4-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

203481297

44

1

 

2

           

9

6-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

206888357

31

2

 

1

           

10

7-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

203168566

126

6

 

4

         

2

11

9-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

203583716

76

4

 

3

 

1

       

12

10-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

203491103

119

8

1

2

 

1

2

   

2

13

11-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

206888372

35

1

             

1

14

13-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

206886763

50

1

             

1

15

15-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

206888436

27

1

     

1

       

16

18-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

203686033

106

5

1

3

         

1

17

20-sonli umumiy o‘rta taʼlim maktabi

206916653

128

6

 

4

   

1

   

1

18

10-sonli bolalar  musiqa va san’at maktabi

200011029

70

2

 

2

           

19

Barkamol avlod bolalar maktabi

207108605

56

2

 

1

         

1

20

Uchquduq tuman sport maktabi

207231192

30

1

 

1

           

21

1-sonli “Kaptarcha” DMTT

207015319

56

3

 

2

 

1

       

22

2-sonli “Quyoshjon” DMTT

207015302

91

4

 

2

1

       

1

23

5-sonli “Yulduzcha” DMTT

207314627

54

1

             

1

24

8-sonli “Quyoncha” DMTT

305517371

20

1

 

1

           

25

10-sonli “Baxtli bolalik” DMTT

306116499

43

2

 

2

           

26

11-sonli Kelajak yulduzlari DMTT

306579872

44

1

 

1

           

27

13-sonli “Laylakcha” DMTT

207314642

64

3

 

2

 

1

       

28

14-sonli ”Ertak” DMTT

207314659

70

2

 

2

           

29

15-sonli “Kamalak” DMTT

207314666

48

2

 

1

         

1

30

Uchquduq tuman “Issiqlik manbai” DUK

307122468

273

5

2

2

         

1

31

Uchquduq tuman tibbiyot birlashmasi

200010994

648

17

2

5

1

2

 

2

1

4

32

Uchquduq tuman SEO va JS

200010970

32

1

 

1

           

33

Uchquduq tuman o‘rmon xo‘jaligi

200011004

43

2

   

1

     

1

 

34

Uchquduq tuman yo‘llardan foydalanish unitar korxonasi

200011280

123

8

 

2

   

2

4

   

35

Uchquduq tuman sanoat texnikumi

207139314

66

3

 

3

           

36

Uchquduq tuman axborot-kutubxona markazi

306700058

24

1

 

1

           

37

Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi

206908433

160

11

1

2

3

   

3

2

 

38

“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ “Buxoro mintaqaviy temir yo‘l uzeli” UK Uchquduq tuman temir yo‘l masofasi

204837681

700

11

2

2

3

   

3

 

1

Jami

14248

356

28

201

22

16

7

21

8

53

 

 

*Izoh: Kvotalangan ish o‘rinlariga tuman sektor rahbarlari, hokim yordamchilari hamda oila va xotin qizlar bo‘limining tavsiyasi asosida ishga qabul qilinishi mumkin.

 

Халқ таълими тизимини ислоҳ қилиш бўйича Учқудуқ туман йиллик дастури
ЙЎЛ ХАРИТАСИ.

Т/Р

Чора-тадбир номи

Амалга ошириш

механизми

Ижро муддати

Талаб этиладиган маблағ (сўм)

Молиялашти-риш манбаси

Масъул

ижрочилар

I. Таълим сифатини ошириш йўналиши

1.       

Таълим муассасаларининг хорижий тил (инглиз, немис, француз) ўқитувчилари ўртасида “Энг маҳоратли хорижий тил ўқитувчиси” туман кўрик-танловини ўтказиш ва ғолиб ўқитувчиларни вилоят босқичида иштирок этиб ғолибликни қўлга киритгач, Англия, Германия, Франция давлатларига малака оширишга юбориш.

Хорижий тил (инглиз, немис, француз) ўқитувчилари учун кўрик-танлов ташкил этиш ва ғолиб бўлган ўқитувчиларни хорижий давлатга малака оширишга юбориш.

2022 йил

январь-май

Лойиҳа доирасида

Маҳаллий бюджет ҳисобидан

Учқудуқ тумани молия бўлими (Ж.Бобомуродов), халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

2.       

Умумтаълим мактабларида аниқ ва табиий фанлардан дарсларни самарали ташкил этиш учун кўргазмали макетлар билан таъминлаш.

1. Аниқ ва табиий фанлар бўйича умумтаълим мактабларига зарур бўлган кўргазмали макетлар рўйхатини шакллантириш ва тасдиқлаш;

2. Умумтаълим мактабларининг кўргазмали макетларга бўлган эҳтиёжини аниқлаш;

3. Эҳтиёждан келиб чиқиб кўргазмали макетлар харид қилинишини амалга ошириш ва етказиб бериш.

2022 йил

март

2022 йил

апрель

2022 йил

май

Лойиҳа доирасида

Маҳаллий бюджет маблағлари

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

3.       

Тумандаги умумтаълим мактаблари ўқитувчи ва ўқувчиларини TIMSS (4- ва
8-синф ўқувчиларининг математика ва табиий йўналишдаги фанлардан ўзлаштириш даражасини баҳолаш), PISA (15 ёшли ўқувчиларнинг ўқиш, математика ва табиий фанлардан саводхонлигини баҳолаш) халқаро баҳолаш дастурларида иштирок этишга тайёрлаш.

1. Ўқувчиларнинг олган билимларини амалиётда қўллаш қобилиятини ривожлантириш;

2. Таълим муассасаларида сифатли таълим бериш учун етарли шарт-шароитларни яратиш;

3. Халқаро тадқиқотлар доирасида таълим сифатини баҳолаш методикаси ва технологияларини самарали такомиллаштириб бориш.

4. А.Авлоний илмий-тадқиқот институтининг халқаро баҳолаш дастурларига тайёрловчи stesting.uz  платформаси орқали туман мактаблари ўқувчиларининг PISA, PIRLS, TIMSS онлайн тайёргарлик синовларида иштирок этишини таъминлаш.

2022 йил

март

2022 йил

май

2022 йил

февраль

доимий

2022 йил

февраль-март

100000

 Маҳаллий бюджет маблағлари

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекциясининг Навоий  вилояти бўлими (Ж.Қаландаров)

4.       

Аниқ ва табиий фан ўқитувчилари ўртасида “Заковат” интеллектуал танлови, “Ёш ўқитувчилар” форуми, “Таълим тизимида муаммоли, масофавий  ва ҳамкорлик таълим технологиялари” мавзусида илмий конференция (рус ва хорижий тил ўқитувчилари ўртасида), умумтаълим муассасаларидаги информатика фанидан 5-6-синф ўқувчилари ўртасида “SCRATCH”да энг яхши лойиҳа танлови, Миллий ўқув дастури доирасида яратилган янги авлод дарсликларининг самарадорлиги ҳамда бошланғич синфларда ўқиш “EGRA”ва математик кўникмаларни баҳолаш “EGMA” бўйича мамлакат бўйлаб олиб борилган тадқиқотлар юзасидан илмий-амалий семинарлар, рус ва хорижий тилларни ўқитишдаги энг замонавий усуллар ҳамда билингвизм, полиглот ўқитувчилар ва ўқувчиларга бағишланган давра учрашувлари ва илмий-амалий семинар ўтказиш.

Тасдиқланган режа-график асосида кўрик-танловлар, форум, конференция, илмий-амалий семинар ва давра суҳбатларини ўтказиш.

2022 йил февраль -ноябарь

-

-

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

5.       

Учқудуқ туман халқ таълими бўлимининг “Медиа студияси”ни ташкил этиш.

1. Оммавий ахборот воситалари орқали туман халқ таълими тизимида амалга оширилаётган ислоҳотларни кенг оммага доимий ёритиб бориш мақсадида бўлим биносида медиа-студиясини ташкил қилиш;

2. Медиа-студиясини ташкил қилиш юзасидан чора-тадбирлар ва харажатлар сметасини ишлаб чиқиш;

3. Моддий-техник воситаларини харид қилиш;

4. Туман халқ таълими тизимида амалга оширилаётган ислоҳотларни сифатли ёритиб бориш.

2022 йил

апрель

2022 йил

Май

2022 йил

доимий

10 млн.сўм

Маҳаллий бюджет маблағлари

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

6.       

Ўқувчиларда ёзма саводхонлик
ва мантиқий фикрлаш  кўникмаларни шакллантириш.

1.       Ўқувчиларда ёзма саводхонлик ва мантиқий фикрлаш кўникмаларини шакллантириш мақсадида фан (математика, она тили) тўгараклари самарадорлигини тизимини такомиллаштириш;

2.       5-11-синф ўқувчилар учун диктант матнлари ва математикадан ёзма иш материаллари тайёрлаш ҳамда синов ўтказиш;

3.       Олинган натижаларни таҳлил қилиш ва ўқувчилар билан бўшлиқлар устида ишлаш соатларини ташкил этиш.

2022 йил

март

2022 йил

апрель

2022 йил

май

-

-

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекциясининг Навоий  вилояти бўлими (Ж.Қаландаров)

7.       

Педагогларни замонавий ўқитиш методикаси, жумладан, янги Миллий ўқув дастури асосида малакасини ошириш.

1. Миллий ўқув дастури асосида махсус видеокурслар ёрдамида педагоглар малакасини ошириш.

2. Платформа орқали босқичма-босқич ўқитувчилар малакасини ошириш.

3. Устоз-шогирд мактабини ташкил этган ҳолда амалиётда ёш мутахассисларга доир ўқувларни доимий ташкил этиб бориш.

режага асосан

доимий

-

-

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

8.       

Умумтаълим мактаблари қувватини мақбуллаштириш.

1. Барча умумтаълим мактабларини қувватидан фойдаланиш даражасини ўрганиш, қувватидан юқори бўлган умумтаълим мактабларини аниқлаш ва рўйхатини шакллантириш.

2.Тажриба синов тариқасида шаҳар мисолида, умумтаълим мактаблари қувватини биринчи босқичда мақбуллаштириш;

Бунда:

1-11-синфга қабул қилинадиган ўқувчилар юзасидан аниқ таклиф ишлаб чиқиш;

2022 йил

март

2022 йил

март

2022 йил

апрель

Ҳисоб- китобларга кўра

Маҳаллий бюджет маблағлари

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), тегишли мутасаддилар билан биргаликда

9.       

“Энг яхши видеодарс” танловини ташкил этиш ва ғолибларнинг ишини вилоят халқ таълими бошқармасига тақдим этиш.

1. Ғолиб ўқитувчиларнинг видеодарсларини фаолиятда фойдаланишлари учун таълим муассасаларига етказиш

2022 йил

февраль

Ҳисоб-китобларга асосан

Маҳаллий бюджет ҳисобидан

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), тегишли масъуллар билан биргаликда

10.   

Педагог кадрларнинг малака тоифаларини ошириш.

1. Аттестациянинг малака (тест) синови натижалари паст бўлган ўқитувчилар рўйхатини шакллантириш.

2. Илғор педагоглар тажрибасидан фойдаланиб таянч мактабларда қисқа муддатли курслар ташкил этиш.

2022 йил

март

2022 йил

апрель-июнь

-

Маҳаллий бюджет маблағлари

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

11.   

Халқ таълими тизими раҳбарлари, ўқувчи ва ўқитувчилар ўз-ўзини баҳолаб, мустақил билимини ошириб бориши бўйича яратилган электрон дастурлардан фойдаланишларини йўлга қўйиш

Онлайн ва офлайн режимда ишлаш имкониятига эга электрон дастур яратиш

Бунда:

ўқитувчилар ўз-ўзини баҳолаш тизими орқали билимидаги бўшлиқларни аниқлаб узлуксиз малакасини ошириб, педагог кадрлар аттестациясига тайёрлаш.

2022 йил

февраль

доимий

5 млн сўм

Маҳаллий бюджет маблағлари

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

II.  Кадрлар салоҳиятини ошириш йўналиши

12.   

Таълим сифатини ошириш учун хорижий мутахассисларни жалб қилиш.

1. Аниқ ва табиий фанлар ҳамда чет тиллар бўйича камида
2 тадан хорижий мутахассис (методист, ўқитувчи)ни маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан жалб қилиш ва уларга барча шарт-шароитларни таъминлаш.

2. Бунда, жалб қилинадиган мутахассисларнинг сифат даражасини таъминлаш мақсадида уларнинг рўйхати Халқ таълими вазирлиги билан келишиш.

2022/2023 ўқув йилига қадар

Ҳисоб-китобларга асосан

Маҳаллий бюджет ҳисобидан

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), тегишли масъуллар билан биргаликда

13.   

Фан ўқитувчиларини аттеста-ция жараёнига тайёрлаш, малака талаблари ва сифат таркибини кўтариш учун ўқитувчилар ўртасида navvxtb.uz платформаси орқали методик кунларда мантиқий саволлардан тузилган онлайн тест синовларини ўтказиш

Онлайн тест синовлари натижаларидан бўшлиқларни аниқлаб, аниқланган бўшлиқлар асосида таянч ўқувларга режа ишлаб чиқиш, шунингдек, илғор иш тажрибасига эга ўқитувчилар орқали методик тавсиялар ишлаб чиқиш

Доимий

Ҳисоб-китобларга асосан

Халқ таълими вазири жамғармаси

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), методика бўлими (Г.Соҳибназарова)

14.   

Ўқитувчиларни индивидуал дастурлар орқали малакасини ошириш.

1. Баҳолаш натижалари асосида ҳар бир ўқитувчини 7 та компетенция бўйича билим ва педагогик маҳоратини оширишга қаратилган индивидуал малака ошириш курсига жалб қилиш;

2. Малака ошириш курсларини “Узлуксиз касбий таълим” электрон платформаси орқали амалга ошириш.

2022 йил
апрель-май

-

-

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

вилоят худудий малака ошириш маркази

15.   

Тумандаги жами тоифасиз ўқитувчилар улушини 37.9 фоиздан 23,0 фоизга камайтириш.

1. Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси билан ҳамкорликда ўқитувчиларнинг метод кунларидан самарали фойдаланиш бўйича алоҳида чора-тадбирлар ишлаб чиқиш;

2. “Устоз-шогирд” анъанаси бўйича устозларга ҳар бир касб бўйича маълум муддатга мўлжалланган аниқ ишчи дастурлар ишлаб чиқиш;

3. С1 даражадаги миллий ва унга мос даражадаги халқаро сертификатга эга хорижий тиллар педагог ходимларини малака тоифаларини бир поғонага ошириш амалиётини жорий этиш;

4. Ишга янгидан қабул қилинганидан сўнг жорий ўқув йилининг март-май ойларидаги педагог кадрлар аттестациясида навбатдан ташқари аттестацияда ўз хоҳишига кўра, иштирок этиш орқали ошириш имкониятини бериш;

5. Ўқитувчилардан ўзининг асосий фанидан онлайн тест синовларини ўтказиш бўйича электрон дастурдан самарали фойдаланишни ташкил этиш.

2022 йил

февраль

2022 йил

февраль

2022 йил

март-май

2022 йил

март-ноябрь

 

 

 

-

-

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

16.   

Ўрта махсус ўқитувчиларнинг салмоғини 4,0 фоиздан 1.5 фоизга камайтириш.

2022 йилда 33 нафар ўрта махсус маълумотли ўқитувчиларнинг
21 (0,6 фоиз) нафарини педагогик йўналишдаги олий таълим муассасаларига ўқишга жалб этиш юзасидан тарғибот ишларини олиб бориш.

2022 йил

июнь-август

 

-

-

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

17.   

Умумтаълим мактаблари директорлари, уларнинг ЎИБДЎ,  учун мақсадли сайёр ўқув-семинарларини ташкил этиш.

Навоий тажрибаси сифатида “50 шогирдга 50 устоз” лойиҳасини татбиқ қилиб, мактаблардаги таълим сифатини яхшилаш.

Туман халқ таълими тизимидаги умумтаълим муассасаларида таълим жараёнини ташкил этилишида методик хизмат кўрсатишни янада такомиллаштиришнинг ўқув ишлари бўйича директорлар кенгашини ташкил этиш.

1. Ҳар ойнинг иккинчи ҳафтасида туман халқ таълими бўлимининг таклифи асосида ўқув семинар мавзулари ва ўтказиладиган таълим муассасалари рўйхатини тайёрлаш;

2. Халқ таълими бўлимининг  тегишли йўналишлари ва масъуллари билан ҳамкорликда ўқув семинар мавзулари юзасидан тақдимот-материаллари ҳамда тавсиялар ишлаб чиқиб жойларга етказиш;

3. Ҳар ойнинг сўнгги шанбасида халқ таълими бўлими мудири раҳбарлигида умумтаълим мактаблари директорларининг мақсадли ўқув семинарларини ўтказиш.

Режа асосида

ҳар ой

-

-

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

18.   

Педагогик йўналишдаги олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда мактаб таълимини ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотларни ривожлантириш.

1.       Навоий давлат педагогика институти билан хамкорликда мактаб таълимини ривожлантириш бўйича вазифаларни амалга ошириш.

2.       Мактаблардаги юқори салоҳиятли педагог-ходимларни илмий-тадқиқот ишларига жалб қилиш, “Устоз-шогирд” тизимини амалга ошириш.  

2022 йил
март ва доимий равишда

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Навоий давлат педагоги институти билан ҳамкорликда

19.   

Халқаро тажрибаларни инобатга олган ҳолда, олийгоҳларнинг 1-курсдан бошлаб педагогика йўналишидаги талабаларининг дарсларини 4 кунини олийгоҳда, 2 кунини мактабда бевосита амалиёт ўтишларини ҳисобга олган ҳолда келажакда туман мактабларида фаолият кўрсатишни режалаштираётган талабаларни аниқлаш, уларни мактабларда амалиёт ўташларини назорат қилиш.

1. Педагогика таълим йўналиш-ларининг ўқув режа ва амалиёт жадваллари ҳамда бошқа ўқув-норматив ҳужжатлари асосида вазифаларни ҳамкорликда амалга ошириш.

2. Навоий давлат педагогика институтининг факультетларини туман таянч мактабларига бириктириш чораларини кўриш.

2022 йил
апрель

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Навоий давлат педагоги институти,

Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекциясининг  ҳудудий бўлими (Ж.Қаландаров) билан ҳамкорликда

III.  Ёшлар маънавиятини юксалтириш йўналиши

20.   

Умумий ўрта таълим мактабларида ўқувчиларнинг ички тартиб ва одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этиш бўйича ота-оналар масъулиятини ошириш. 

1. Ички тартиб ва одоб-ахлоқ қоидалари бўйича ҳар бир ота-онани таништириш.

2. Мактабнинг ички тартиб ва одоб-ахлоқ қоидалари низомини ўқувчилар орқали ота-оналарга етказиш.

3. Ички тартиб ва одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этмаган ходим ва ўқувчиларга нисбатан низомда белгиланган тартибда кескин чора кўриб боришни таъминлаш.

2022 йил

февраль

2022 йил

март-апрель

Доимий

-

-

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

21.   

Эстрада хонандалари билан концерт дастурлари ташкил этиш.

Туман ҳокимлиги томонидан ёшлар ва мактаб ўқувчилари учун Наврўз ва Мустақиллик байрамлари арафасида эстрада хонандалари билан учрашув ва концерт дастурларини ташкил этиш.

2022 йил

март-август

-

Маҳаллий бюджет маблағлари

Туман  ҳокимлиги, тегишли масъуллар билан ҳамкорликда

22.   

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Навоий вилояти бўлинмаси, туман ёзувчилар уюшмалари билан “Китобхонлик мушоираси” тадбирларини ташкил этиш.

1.Мактабларда “Китобхонлик мушоираси” тадбирларини ўтказиш графигини тасдиқлаш.

2. Таниқли адиблар, шоир ва ёзувчиларни график асосида мактабларга ташрифларини уюштириш.

3. Мушоираларда фаол иштирок этган ўқувчиларни рағбатлантириш.

График асосида

Хисоб-китоблар асосида

Маҳаллий бюджет маблағлари

Учқудуқ туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), туман АРМ, туман маданият бўлими билан ҳамкорликда

23.   

Ўқувчи ёшлар ўртасида “Ҳоким кубоги” “Заковат” интеллектуал ўйинини ўтказиш.

1. “Ҳоким кубоги” “Заковат” интелектуал ўйинини ўтказиш юзасидан низомни тасдиқлаш

2. “Заковат” интелектуал ўйинини мактаб, туман босқичини ўтказиш.

3. “Заковат” интеллектуал ўйинида ғолиб бўлган ўқувчиларни муносиб рағбатлантириш.

2022 йил

март

2022 йил

апрель

2022 йил

май

12.0 млн.

Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан

Учқудуқ тумани молия бўлими (Ж.Бобомуродов), халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Ёшлар агентлиги туман бўлими (Н.Ҳарипов)

24.   

Ўқувчиларда Ватанга муҳаббат ҳиссини шакллантириш мақсадида “Ватанпарварлик” дарсларини ташкил этиш.

1.Ўқувчиларни полигонларда ҳарбий-дала машғулотлари ҳамда чавандозлар мактабига жалб қилиш чора-тадбирлар режасини тасдиқлаш.

2. Режа асосида белгиланган жойларда мактабнинг чақириққача ҳарбий тайёргарлик фани ўқитувчилари иштирокида, миллий гвардия, мудофаа, ички ишлар бўлимлари билан ҳамкорликда дарсларни ташкил этиш.

Режа асосида

-

-

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

миллий гвардия, мудофаа, ички ишлар бўлимлари

25.   

Ўқувчилар ўртасида “Юртим тарихини ўрганаман” тадбирини ўтказиш.

1. Ўқувчилар ўртасида “Юртим тарихини ўрганаман” тадбирларини ўтказиш бўйича низомни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

2. Умумтаълим мактабларининг
7-9-синф ўқувчилари ўртасида иншолар танловини ўтказиш.

3. Иншолар танловида ғолибларни ҳамда тадбирда фаол иштирок этганларни тақдирлаш.

2022 йил ноябрь

2022 йил декабрь

20 млн.

Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

миллий гвардия, мудофаа, ички ишлар бошқармалари

26.   

Таълим муассасаларида “Уч авлод” учрашувларини ташкил этиш.

1. Таълим муассасаларида “Уч авлод” учрашувлари графигини тасдиқлаш.

2. График асосида ҳар бир мактабда маҳаллаларда обрў-этиборга эга, ватан олдида шарафли меҳнат қилган нуронийлар билан учрашувларни ташкил этиш

2022 йил март

2022 йил йил давомида

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

туман Маънавият ва маърифат бўлими, маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бўлими,“Нуроний” жамғармаси

27.   

Ўқувчи-ёшлар томонидан содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликлар ва жиноятчиликни олдини олиш бўйича ишларни манзилли ташкил этиш.

1. 2021 йилда ўқувчилар томонидан содир этилган жиноятчилик ва хуқуқбузарликнинг олдини олишга қаратилган ички ишлар, прокуратура ҳамда халқ таълими бўлими билан ҳамкорликда “Йўл харита” ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

2. “Йўл харита” ижроси бўйича ҳар чоракда бир маротаба муҳокама ташкил этиш.

3. Ҳар бир мактабда ҳафтанинг пайшанба-профилактика кунида ИИБ ходимлари билан биргаликда “Давомат-тиғ” ва жиноятчиликни олдини олиш бўйича турли тадбирларни ўтказиш.

2022 йил

февраль

2022 йил

ҳар чоракда

2022 йил

ҳар ойнинг охирги 10 кунлигида

-

-

Туман  ИИБ, халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

28.   

Ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш мақсадида “Жалолиддин Мангуберди, Амир.
Темур, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур издошлари”, “Мен ватан ҳимоячисиман” каби иншолар ва кўрик-танловларни ташкил этиш.

1. Кўрик-танловлар низомларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

2. Танловларни 2 босқичда; мактаб, туман миқёсида ташкил этиш, вилоят босқичида муносиб иштирок этиш.

3. Ҳар бир босқич бўйича ғолиб деб топилган ёшларни рағбатлантириш чораларини кўриш.

2022 йил

февраль-

апрель

20 млн.

Маҳаллий бюджет маблағлари

Халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), молия бўлими (Ж.Бобомуродов)

29.   

Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчи-ёшлари билан таниқли спортчилар, ёзувчи ва шоирлар, маданият ходимлари иштирокидаги ижодий учрашувларни ташкил этиш.

1.Халқ таълими, маданият, туризм ва спорт бўлимлари ҳамда Ёзувчилар уюшмаси ҳамкорлигида учрашувлар графигини тасдиқлаш.

2. Ижодий учрашувларга ҳамкор ташкилотлар томонидан таниқли спортчи, шоир ва ёзувчилар иштирокини таъминлаш.

3. Мактаб ўқувчиларини ижодий учрашувларга жалб этиш ва учрашув ташкил этилиши учун шарт-шароит яратиш. 

2022 йил

февраль


режага асосан

режага асосан

-

-

Халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

туризм ва спорт бўлими (А.Бўронов), маданият бўлими

30.   

“Жаҳолатга қарши маърифат” шиори остида туман прокуратураси, мудофаа, миллий гвардия бўлимлари билан ҳамкорликда тарбияси оғир ва ички назоратда турувчи ўқувчилар иштирокида ҳарбий-ватанпарварлик руҳидаги тадбирларни ўтказиш.

1. Тадбирларни ўтказиш бўйича  дастур ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

2. “Жаҳолатга қарши маърифат” мавзусида иншолар ва расмлар танловини ўтказиш.

3. Ўқувчилар ўртасида спорт ва ҳарбий мусобақаларни ташкил этиш.

4. Танлов ва мусобақа ғолибларни  рағбатлантириш.

5. Учқудуқ тумани марказида ҳарбий техникалар кўргазмасини ташкил этиш.

2022 йил

май

Ҳисоб-китобларга кўра

Ҳомийлар, бюджетдан ташқари маблағлар

Миллий гвардия туман бўлими, Маънавият ва маърифат бўлими (Ж.Булекбаева),  

халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

31.   

Ўқувчи-ёшларда телефондан хусусан интернетдан фойдаланиш кўникмаларини шакллантириш.

1. Синф раҳбарлари томонидан ота-оналарга мактаб ҳудудида телефондан қандай фойдаланиш мумкинлиги тўғрисида маълумотлар бериш.

2. 1-4-синф ўқувчилари учун Интернет нима?”, 5-11-синф ўқувчилари учун “Интернет, ижтимоий тармоқлар ва уларнинг ёшларга салбий таъсири“ мавзуларида давра суҳбатлари, очиқ тарбиявий соатларни ташкил этиш.

3. Информатика дарсларида интернетдаги турли таҳдидлар, ижтимоий тармоқлардаги турли кўнгилочар сайтлар, шунингдек, интернетдан фойдаланиш маданияти ҳақида тушунтириш ишларини олиб бориш.

Йил давомида

-

-

Халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

32.   

“Қизларжон” ўқувчи-қизлар форумининг туман босқичини ўтказиш.

1. Туманда “Қизларжон” ўқувчи-қизлар форумини ўтказиш бўйича чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

2. Дастур асосида Форумни юқори савияда ташкил этиш.

2. Форум доирасидаги лойҳалар-нинг ғолиб ўқувчиларини туман, вилоят ва республика босқичида иштирокини таъминлаш.

3. Ғолиб ва фаол иштирокчиларни муносиб тақдирлаш.

2022 йил

сентябрь- октябрь

2.0 млн

Ҳомийлар, бюджетдан ташқари маблағлар

Халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бўлими 

33.   

Умумтаълим мактабларининг юқори синф ўқувчилари учун ватанпарварлик соатларини мунтазам ўтказилишини таъминлаш

1. Ватанпарварлик соатларини ўтказиш режа-жадвалини тасдиқлаш.

2. Ватанпарварлик соатларини ўтишнинг методик йўриқномасини ишлаб чиқиш.

3. ИИБ, прокуроатура, мудофаа ишлари бўлими, ҳарбийларни жалб қилган ҳолда умумтаълим мактабларида ватанпарварлик соатларини ўтишни жорий қилиш.

2022 йил март-декабрь

Туман ИИБ, прокуратура, мудофаа ишлари бўлими, халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), ёшлар ишлари  агентлиги (Н.Ҳарипов)

34.   

Умумтаълим мактаблари ўқувчилари ўртасида “Ёш чегарачи” мусобақаларини ташкил этиш

1. Ҳамкор ташкилотлар билан қўшма буйруқ тайёрлаш.

2. Мусобақаларни ўтказиш бўйича амалий-услубий семинар ташкил қилиш.

3. Барча мактабларда тайёргарлик ишларини ташкил қилиш.

4. Туман босқичини ўтказиш.

5. Вилоят босқичида иштирок этиш

2022 йил

март

апрель

апрель

май

июнь

Халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Ёшлар агентлиги (Н.Ҳарипов), туман ДХХ билан ҳамкорликда

35.   

Умумтаълим мактаблари ўқувчилари ўртасида “Ёш қутқарувчи” мусобақаларини ташкил этиб ўтказиш

1. Ҳамкор ташкилотлар билан қўшма буйруқ тайёрлаш.

2. Мусобақаларни ўтказиш бўйича амалий-услубий семинар ташкил қилиш.

3. Барча мактабларда тайёргарлик ишларини ташкил қилиш.

4. Туман босқичини ўтказиш.

5. Вилоят босқичида иштирок этиш

2022 йил

март

апрель

апрель

май

июнь

Халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Ёшлар агентлиги (Н.Ҳарипов), туман ФВ бўлими билан ҳамкорликда

IV. “5 та муҳим ташаббус”ни жорий этиш йўналиши

36.   

Ўқувчиларни ватанпарварлик, ватанга садоқат руҳида тарбиялаш ва ҳарбий соҳаларга қизиқтириш.

9-11-синф ўқувчиларини касбий мойиллигини аниқлаш ҳамда ҳарбий соҳаларга қизиқтириш мақсадида ҳарбий қисмларга танишув экскурсияларини ташкил этиш.           

Доимий

-

-

Халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),  
туман мудофаа ишлари бўлими

37.   

Таълим муассасаларида спорт тўгараклари фаолиятини янада такомиллаштириш

1. Мавжуд болалар ва ўсмирлар спорт мактабини улар жойлашган ҳудуддаги мактабларга бириктириш графигини ишлаб чиқиш.

2. Болалар ва ўсмирлар спорт мактаби ҳамда бириктирилган мактаблар ўртасида ҳамкорлик юзасидан йўл харитасини ишлаб чиқиш.

3. Йўл харитаси асосида фаолиятни йўлга қўйиш, ёшларни кўпроқ спортга жалб қилиш чораларини кўриш.

Февраль

Март

доимий

-

-

Халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

спорт ва туризмни ривожлантириш бўлими

38.   

Мактабларда рақс, театр, рассомчилик йўналишларида тўгараклар ва бадиий ҳаваскорлик жамоаларини ташкил этиш

1.Тегишли фан ўқитувчилари, маданият бўлими, туман маънавият ва маърифат маркази, ёзувчилар уюшмаси томонидан мактабларда ушбу йўналишдаги тўгараклар фаолияти йўлга қўйилади.

2.Баркамол авлод болалар мактаби тўгарак раҳбарлари томонидан рақс, театр, рассомчилик йўналишларида тармоқ тўгараклари ташкил этилади

Февраль-март

-

-

Халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Маънавият ва маърифат маркази  туман бўлими (Ж.Булекбаева)

39.   

Умумтаълим мактаблари кутубхоналарини рақамли технологиялари бўйича жиҳозлаш юзасидан 2022-2026 йилларга мўлжалланган дастур ишлаб чиқиш

“Болалар кутубхоналари”ни замонавий ва жаҳон стандартлари асосида янгидан қуриш, реконструкция қилиш ва мукаммал таъмирлаш бўйича алоҳида лойиҳа асосида қурилишини амалга ошириш;

Халқ таълими вазирлиги томонидан тақдим этилган рўйхатга мувофиқ умумий ўрта таълим муассасалари кутубхоналари учун қўшимча мутолаа залларини ташкил этиш;

барча умумий ўрта муассасалари кутубхоналарида Wi-Fi зоналари ташкил этиш;

қардош тилларда ўқитиладиган умумий ўрта таълим муассасалари кутубхона фонди учун ўзбек миллий адабиётларини қардош тилларда таржима қилинган адабиётлар билан тўлдириш.

2022-2026 йиллар

Лойиҳа доирасида

Халқ таълими вазирлиги ва маҳаллий бюджет маблағлари

Халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

40.   

Маҳаллаларда  маданий, спорт ва китобхонлик тадбирларини ташкил этиш

Маҳалладаги ёшлар етакчилари томонидан мактабларда дарсдан ташқари пайтда, мусобақа, концерт, китобхонлик, мушоираси, “Заковат” ва бошқа интеллектуал ўйинларни маҳалладаги ёшлар учун ташкил этиш.

Йил
давомида

10.0 млн

Маҳаллий бюджет маблағлари

Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бўлими, маданият бўлими, маънавият ва маърифат маркази туман бўлими,Ёшлар ишлари агентлиги туман бўлими

41.   

Миллий кураш мусобақасини ташкил қилиш.

1. Миллий кураш йўналиши бўйича “Туман ҳокими кубоги” мусобақасини ўтказиш юзасидан низомни тасдиқлаш.

2. Мусобақанинг мактаблар кесимида саралаш босқичини ўтказиш.

3. Мусобақанинг туман босқичини ўтказиш.

4. Мусобақа ғолибларини тақдирлаш маросимини ташкил этиш.

2022 йил

сентябрь-октябрь

Ҳисоб- китоблар асосида

Маҳаллий бюджет маблағлари

Туман туризм ва спорт бўлими,
халқ таълими бўлими, туман молия бўлими,

туман  ҳокимлиги

42.   

Умумтаълим мактабларида оммавий спортни тарғиб қилиш ва спортга қизиққан ўқувчи-спортчиларни тайёрлаш  ва селекция ишларини олиб бориш.

1. Мактаблар ўртасида турли спорт мусобақалари ўтказиш орқали селекция ишларини амалга ошириш.

2. Мактабларда “Олимпия спорт синфлари”ни ташкил этиш, уларни малакали мутахассислар ва тренер-ўқитувчилар билан таъминлаш.

3. Туманда 5 нафар етук малакали жисмоний тарбия фани ўқитувчиларини танлаб олиш ва селекционерлар тайёрлаш бўйича қисқа муддатли ўқув курслар ташкил этиш;

Йил
давомида

-

-

Туман халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

спорт ва туризмни ривожлантириш бўлими

43.   

Халқ таълими тизимида фаолият кўрсатаётган ходимлар ўртасида “Мини-футбол” ва “Волейбол” бўйича “Туман ҳокими кубоги” мусобақасини ташкил этиш.

1. “Футбол” мусобақасини ўтказиш  юзасидан низомни тасдиқлаш.
2. Мусобақанинг туман саралаш  босқичини ўтказиш.

3. Мусобақанинг вилоят босқичида иштирок этиш.

4. Мусобақа ғолибларини тақдирлаш тадбирини ташкил этиш.

2022 йил

сентябрь

2022 йил

октябрь

2.5 млн

Маҳаллий бюджет маблағлари

Халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

спорт ва туризмни ривожлантириш бўлими (А.Бўронов)

44.   

Ўқувчи - ёшлар ўртасида “Шахмат”, “Шашка”, “Стол тенниси” бўйича туман кубоги мусобақаларини ташкил этиш.

1. Мусобақани ўтказиш  юзасидан низомни тасдиқлаш.

2. “Шахмат” мусобақасини 3 босқичда: мактаб, туман, вилоят босқичларида иштирок этиш.
3. Мусобақа ғолибларини тақдирлаш тадбирини ташкил этиш.

2022 йил

ноябрь

2022 йил

декабрь

5.0 млн

Маҳаллий бюджет маблағлари

Халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

спорт ва туризмни ривожлантириш бўлими

45.   

Соғлом турмуш тарзини тарғиб этиш мақсадида халқ таълими ходимлари ўртасида “5 000 қадам” шиори остида югуриш марафонини ташкил этиш.

1. Учқудуқ туманида югуриш марафонини ташкил этиш бўйича туман ҳокимлиги йиғилиш баёнини тасдиқлаш.

2. Марафонда иштирок этиш истагини билдирган ходимлар рўйхатини шакллантириш.

3. Марафонни белгиланган жойда ҳамкор ташкилотлар билан биргаликда юқори савияда ташкил этиш.

4. Мусобақа ғолибларини тақдирлаш тадбирини ташкил этиш.

2022 йил

давомида режа график асосида

-

-

Халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

спорт ва туризмни ривожлантириш бўлими

V.  Битирувчиларни касбга йўналтириш йўналиши

46.   

Умумтаълим мактаблари ўқувчиларини қизиқишлари асосида касб-ҳунарга ўқитиш ишларини ташкил этиш.

1. Бошланғич синфдан бошлаб ўқувчиларга меҳнат бозорида мавжуд бўлган турли касблар тўғрисида тушунчалар бериш;

2. Психологик ташхислаш асосида умумтаълим мактабларининг 7-9-синф ўқувчиларини касбий мойиллигини аниқлаш ҳамда ишлаб чиқариш саноат корхоналарига танишув экскурсияларини ташкил этиш;

3. Ижтимоий-иқтисодий салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда 10-синф ўқувчиларини мактабда белгилаб берилган касбларга ўргатиш ҳамда “Устоз-шогирд” анъаналари асосида касбга йўналтириш;

4. Олис ва чекка ҳудудлардаги умумтаълим мактабларида контейнерлардан тайёрланган махсус жиҳозланган касб-ҳунар амалиёти хоналарини ташкил этиш;

5. Касб-ҳунар амалиёти хоналарини туризм, боғдорчилик, тадбиркорлик, миллий ҳунармандчилик соҳаларига оид керакли жиҳозлар билан жиҳозлаш;

6. Учқудуқ туман ривожланиш инфратузилмасидан келиб чиқиб ўқувчиларни ушбу йўналишларга қизиқтириш орқали мутахассисликларга йўналтириш ишларини ташкил этиш.

2022 йил

Март-апрель

-

-

Халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

47.   

9-синф битирувчиларини касб-ҳунар мактаблари ва академик лицейларга, касб-ҳунарга йўналтириш

1. Умумтаълим муассасаларидаги
9-синф битирувчиларининг қизиқишлари асосида тегишли касб-ҳунарга йўналтириш бўйича тавсиялар бериш.

2. Умумтаълим мактабларининг
9-синф ўқувчилари ва уларнинг ота-оналарига касб-ҳунар мактабларида ўргатиладиган касблар ҳамда академик лицейлар йўналишлари тўғрисида маълумот бериш.

3. Умумтаълим мактабларининг
9-синф битирувчиларини қизиқиши ва қобилияти бўйича касб-ҳунар мактаблари ёки академик лицейларга йўналтириш ишларини ташкил этиш.

2022 йил

Март

2022 йил

апрель

2022 йил

май

-

-

Халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

48.   

Технология ва касбга ўргатиш хоналарини анъанавий ва замонавий касблар бўйича тегишли асбоб-ускуна ва жиҳозлар билан таъминлаш.

1. Тумандаги умумтаълим мактабларининг “Технология ва касбга ўргатиш” хоналарини хатловдан ўтказиш.

2. Ривожланиш параметрларига қараб ва замонавий касбларни ўргатиш учун жиҳозлар рўйхатини шакллантириш.

3. Технология ва касбга ўргатиш хоналарини туманнинг ҳудудий эхтиёжи бор касблар бўйича босқичма-босқич  хоналарни жиҳозлашни ташкил этиш.

2022 йил

март-апрель

2022 йил

март

2022 йил

июнь-декабрь

Лойиҳа сметаси ҳужжатлари асосида

Маҳаллий бюджет ҳисобидан

Учқудуқ тумани молия бўлими (Ж.Бобомуродов), халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

VI.  Иқтидорли ўқувчилар ва малакали тренерларни қўллаб-қувватлаш

49.   

Иқтидорли ўқувчилар ўртасида ўтказиладиган фан олимпиадасининг туман, вилоят, республика босқичида иштирок этадиган ўқувчиларга қулайликлар, етарлича шарт-шароитлар яратиш.

1. Иқтидорли ўқувчилар ўртасида ўтказиладиган фан олимпиадаларининг туман, вилоят босқичида иштирок этадиган иқтидорли ўқувчиларни олиб келиш ва кетиш учун бепул автобуслар туман  ҳокимликлар томонидан ажратилиши-ни йўлга қўйиш.

2. Фан олимпиадасининг вилоят ҳамда республика босқичида ўқувчиларни иштирокини таъминлаш мақсадида бошқа ҳудудларга юбориш учун туман ҳокимлиги томонидан таранспорт билан таъминлаш.

3. Туман ҳокимлиги томонидан иқтидорли ўқувчиларни фан олимпиадаси жараёнларида овқатланишни ташкил этиш;

4. Ғолиб бўлган ўқувчиларни эсдалик совғалари билан тақдирлаш.

2022 йил

февраль- ноябрь

Лойиҳа доирасида

Маҳаллий бюджет ҳисобидан

Учқудуқ тумани молия бўлими (Ж.Бобомуродов), халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

туман  ҳокимлиги

50.   

Фан олимпиадалари ва спорт мусобақаларида ғолиб бўлган иқтидорли ўқувчилар билан туман ҳокими учрашувларини ташкил этиш

1.Фан олимпиадалари ва спорт мусобақаларида совриндор бўлган иқтидорли ўқувчилар рўйхатини шакллантириш;

2. Иқтидорли ўқувчиларни рағбатлантириш мақсадида туман ҳокими билан учрашув ташкил этиш;

3. Туман ҳокими томонидан иқтидорли ўқувчиларга эсдалик совғалари бериш.

2022 йил

март

2022 йил

апрель

2022 йил

май-июнь

Тегишли ҳисоб-китобларга кўра

Маҳаллий бюджет ҳисобидан

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

VII.  Олий таълим муассасалари билан ҳамкорлик

51.   

Мактаблар учун ёрдам берувчи
“Мобиль методик гуруҳлар”ни ташкил этиш.

1. Туманда намунали битта таълим муассасасини белгилаш ва ОТМлар билан ҳамкорликда профессор-ўқитувчилар, академик лицей ҳамда умумтаълим мактаблари малакали ва тажрибали ўқитувчиларидан ташкил топган “Мобиль методик гуруҳлар”ни ташкил этиш.

2. Таълим сифати паст, муҳити оғир бўлган мактаблар рўйхатини шакллантириш.

3. Ҳар ойда “Мобиль методик гуруҳлар”ни камида иккитадан таълим сифати паст, муҳити оғир бўлган мактабларга бориб, педагогларни илғор методикалар ва инновацияларга ўргатиш тизимини йўлга қўйиш.

4. Ҳар бир мактаб кесимида “Мобиль методик гуруҳлар” фаолияти бўйича чора-тадбирлар режаларини  ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

2022 йил
1 март

-

-

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

52.   

Мактаб ўқитувчиларининг касбий малакаси ва педагогик маҳоратини ошириш бўйича ўқув-услубий қўлланмалар тайёрлаш ва нашр этиш.

1. Мактабда ўқитиладиган фанлар бўйича мактаб ўқитувчиларининг касбий малакаси ва педагогик маҳоратини оширишга қаратилган ўқув-услубий қўлланмаларга эҳтиёжни аниқлаш.

2. Ўқув-услубий қўлланмаларни тайёрлаш бўйича танловлар эълон қилиш.

3. Танлаб олинган ўқув-услубий қўлланмаларни Ўқув-услубий кенгаш ва бошқа кенгашларда муҳокамадан ўтказиш, чоп этишга тавсия этилган ишларни нашр этиш.

2022 йил
март

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Навоий давлат педагогика институти,

халқ таълими бошқармаси билан ҳамкорликда

53.   

Таълим сифати паст, муҳити оғир бўлган мактабларга намунали таълим муассасаларини ҳамда Навоий давлат педагогика институти кафедраларини бириктириш вазифаларини амалга ошириш. 

1.    Таълим сифати паст, муҳити оғир бўлган 5 та мактабларни танлаб олиш, уларга мос равишда тегишли  таълим муассасалари ҳамда ОТМ кафедраларни бириктириш.

2.    Ҳар бир мактаб кесимида мавжуд муаммолар таҳлилини амалга ошириш, таҳлил натижалари асосида ҳар бир мактаб кесимида кафедралар томонидан олиб бориладаган ишларни белгилаб олиш ва амалга ошириш.

3.    Ҳар ой якуни бўйича кафедралар томонидан амалга оширилган ишларни ОТМ Кенгашида муҳокама қилинганлиги бўйича кўрсатмаларини олиш орқали ишларни тизимли равишда йўлга қўйиш. 

2022 йил

февраль

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Навоий давлат педагогика институти,

халқ таълими бошқармаси билан ҳамкорликда

54.   

Туман халқ таълим муассасаларида фаолият кўрсатаётган ўрта махсус маълумотли (33 нафар) педагог ходимларига таълимнинг сиртқи, махсус сиртқи, кечки ҳамда масофавий шакллари орқали олий маълумот олиш имкониятини яратиш.

1. Туман халқ таълим муассаларида фаолият кўрсатаётган тажрибали, педагогик маҳорати юқори бўлган ўрта махсус маълумотли педагог-ходимлар рўйхатларини шакллантириш;

2. Ўрта махсус маълумотли педагог-ходимларни олий маълумот олишга тавсия этиш бўйича аниқ мезонларни ишлаб чиқиш.

3. Олий таълим муассалаларига ўқишга қабул қилиш Давлат комиссиясига аниқ таклифлар киритиш.

2022 йил

август

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Навоий давлат педагогика институти,

халқ таълими бошқармаси билан ҳамкорликда

55.   

Мактабларни юқори малакали педагог-ходимлар билан тўлдириш бўйича танлов асосидаги янги тизим яратиш.

1. Мактабларга педагог-ходимларни ишга қабул қилиш бўйича амалдаги тизимни танқидий таҳлил қилиш.

2. Халқаро ва миллий тажрибани инобатга олган ҳолда мактабларга педагог-ходимларни очиқ танлов асосида ишга қабул қилиш тартибини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш.

3. Танлов комиссиялари таркибига ота-оналар, ОТМ вакиллари ва жамоатчилик вакилларини киритиш.

4. Мактабларга педагог-ходимларни ишга қабул қилиш билан боғлиқ барча жараёнларни рақамлаштириш, ишга қабул қилиш бўйича эълон ва танлов жараёнларини интернет ахборот тармоғи ва ОАВ орқали шаффоф тарзда ёритилиш ва транцляция қилинишини таъминлаш.

2022 йил

март

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Навоий давлат педагогика институти,

халқ таълими бошқармаси билан ҳамкорликда

56.   

Мактаб жамоаси, ўқитувчилар ва ўқувчилар, уларнинг ота-оналари билан таълим сифати ва маънавий муҳитни яхшилаш бўйича доимий учрашувлар ўтказиш амалиётини кучайтириш.

1. ОТМ профессор-ўқитувчилари, жамоатчилик вакиллари, мактаб жамоаси, ўқувчилар, уларнинг ота-оналари билан таълим сифатини яхшилаш муаммолари бўйича даврий равишда учрашувлар ташкил қилиш.

 2. Ўқувчилар ва уларнинг ота-оналарининг таълимга нисбатан муносабатини тубдан ўзгартириш мақсадида аниқ режа ва дастурлар асосида учрашув ва суҳбатлар олиб бориш.

3. Таълим сифати паст ва муҳити оғир бўлган мактабларда Ота-оналар Кенгашлари фаолиятини такомиллаштириш, шу жумладан, улар фаолиятида ОТМ вакиллари иштирокини таъминлаш.

2022 йил

март

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Навоий давлат педагогика институти

57.   

Педагогика йўналишидаги ОТМларга салоҳиятли ва иқтидорли ёшларни саралаб олиш бўйича  тизимли ишларни амалга ошириш.

1.    Салоҳиятли ва иқтидорли ёшларни саралаб олишнинг самарли механизмларини ишлаб чиқиш.  

2.    “Ёш педагоглар Академияси”ни ташкил қилиш ва иқтидорли ёшларни қамраб олиш.    

3.    Фанлар кесимида ёш педагоглар олимпиадаси ва танловларини ташкил этиш.

4.    Саралаб олинган ёшларни Олий таълим муассалаларига ўқишга қабул қилиш бўйича тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритишга қаратилган таклифлар ишлаб чиқиш.

2022 йил

март

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Навоий давлат педагогика институти,

Халқ таълими бошқармаси билан ҳамкорликда

58.   

Мактабларда олимлар, зиёлилар, адабиёт ва санъат намояндалари ҳамда ишлаб чиқариш корхоналарининг етакчи мутахассислари билан учрашувлар, дебатлар, давра суҳбатлари ва вебинарлар ташкил қилиш

1. Мактабда “Ҳаёт сабоқлари”, “Олимлар куни” ва “Кафедралар соати” каби мавзуларда семинар ва очиқ мулоқотлар ўтказиш амалиётлари жорий қилиш.

2. Мактаб ҳаётида маънавий муҳитни соғломлаштириш,  билим олиш, ватанпарварлик ғояларини кенг тарғиб қилиш мақсадида олимлар, зиёлилар, адабиёт ва санъат намоёндалари, ишлаб чиқариш корхоналарининг етакчи мутахассислари билан учрашувлар ташкил қилиш.

3. Умумтаълим мактабларида “Тарбия” фанининг назарий асосларини ишлаб чиқишда маърифатпарвар аждодларимиз асарларидан фойдаланиш ҳамда мазкур фанни замонавий талаблар асосида ўқитишни йўлга қўйиш.

2022 йил

март

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Навоий давлат педагогика институти,

халқ таълими бошқармаси билан ҳамкорликда

59.   

“Энг ёш муаллим ” лабораторияларини жорий этиш

1. Навоий давлат педогогика институти билан ҳамкорликда мактаблар негизида ўқитувчиларни захирасини тайёрлаш мақсадида “Ёш педагог” лабораторияларини жорий этиш

2. Ўқитувчилар касбий маҳоратини ривожлантиришнинг узлуксизлигига эътиборни кучайтириш.

3. Қисқа муддатли курслар, семинар-тренинг ва маҳорат дарсларини тизимли ташкил қилишни йўлга қўйиш.

4. Ўқитувчиларни ижтимоий тармоқ орқали қўллаб-қувватлашни кучайтириш, бунда ҳудудий олий таълим муассасалари ва малака ошириш марказнинг веб-сайтлари, масофадан ўқитиш платформалари имкониятларини кенгайтиришга устуворликни қаратиш.

2022 йил

март

 

 

 

доимий

2022 йил

март-ноябрь

доимий

-

-

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Навоий давлат педагогика институти,

халқ таълими бошқармаси билан ҳамкорликда

60.   

Тумандаги таълим сифати паст деб эътироф этилган мактабларни қўллаб-қувватлаш бўйича  “Мактаб – ОТМ - ҳудудий малака ошириш маркази-метод хизмат” ҳамкорлик моделини самарали ташкил этиш.

1. ОТМ ва мактаб ҳамкорлиги доирасидаги чора-тадбирларни белгилаш ҳамда ҳар бир таълим муассасаси раҳбари 2022 йилга мулжалланган “Йўл ҳаритаси”ни тузиш ва ижрога йўналтириш.

2. Ҳудуддаги таълим сифати ва педагоглар салоҳияти паст, бўлган мактабларни ОТМ, ҳудудий малака ошириш маркази ва метод хизматларга бириктириш ҳамда тадбирлар ижросининг бажарилишини тўлиқ назоратга олиш.

3. Профессор-ўқитувчилар томони-дан мактабда фаолият юритаётган фан ўқитувчиларининг касбий малакасига ташхис қўйиш, ташхис натижалари асосида ҳар бир ўқитувчининг индивидуал касбий ривожланиш дастурини ишлаб чиқиш ва инновацион шаклларда уларнинг малакасини ошириш ва сифат таркибини яхшилашга қаратилган тадбирларни амалга ошириш.

2022 йил

март

2022 йил

апрель

2022 йил

апрель-май

-

-

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Навоий давлат педагогика институти,

халқ таълими бошқармаси,

ҳудудий малака ошириш маркази билан ҳамкорликда

61.   

2022 йилда умумтаълим мактаблари битирувчиларининг олий таълим муассасасига кириш кўрсаткичини 80% га етказиш.

1. Вилоятдаги 2 та олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчила-рини туман халқ таълими бўлимига бириктириб ўқитувчиларга узлуксиз методик хизмат кўрсатиш ишларини олиб боришда ҳамкорликни йўлга қўйиш.

2. Профессор ўқитувчилар иштирокида ўқув-семинарлари, учрашувлар ва тадбирларни мунтазам ташкил этган ҳолда ҳамкорликни йўлга қўйиш.

2022 йил

март

доимий

-

-

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Навоий давлат педагогика институти,

халқ таълими бошқармаси муассасалари

62.   

Мактаблардаги ёш педагоглар-ни “Эл-юрт умиди” жамғармаси орқали  нуфузли хорижий ОТМларга ўқишга юборишга кўмаклашиш.

1. Тумандаги мактаблардан хорижий тилларни пухта ўзлаштирган ёшларни саралаб олиш.

2. Саралаб олинган ёшлар учун хорижий ОТМларга ҳужжат топшириш бўйича қисқа муддатли ўқув курслари ва семинар-тренинглар ташкил этиш.

3. Ёшларни хорижий тил бўйича билимларини оширишга, хорижий сертификатларни олишга ўқув-методик кўмаклашиш.

2022 йил
март ва доимий равишда

Хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш агентлиги вилоят бўлими

вилоятдаги ОТМлар,

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), Навоий давлат педагогика институти,

халқ таълими бошқармаси

VIII.  Умумтаълим муассасаларининг моддий-техника базасини ва инфратузилмасини ривожлантириш

63.   

Умумтаълим мактаблари, уларнинг инфратузилмаси ва моддий-техник базасини мустаҳкамлаш бўйича чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиш.

1. Тумандаги мактабларни ривожлантириш бўйича амалга оширадиган ишлар тўғрисида “Виждон хати”ни халқ таълими бошқармасига киритиш;

2. Тумандаги мактабларнинг моддий-техник базаси, жиҳозланиши, инфратузилмасини таҳлил этиш;

3. Таъмирталаб, инфратузилмаси ночор бўлган мактабларни аниқлаш;

4. Маҳаллий бюджет маблағларини йўналтириш.

Бунда, давлат бюджетидан бериладиган пуллардан ташқари, маҳаллий бюджет маблағларининг камида 30 фоизини ажратишни кўзда тутиш.

2022 йил
15 февраль

Лойиҳа смета ҳужжатлари асосида

Учқудуқ туман ҳокимлиги, туман молия бўлими

64.   

Мактабларда қурилиш-таъмирлаш ишларини самарали ташкил этиш.

1. Мактаб қуриш, реконструкция қилиш ва мукаммал таъмирлаш ишларини талаб даражасида ташкил этиш.

Бунда, янги мактабларни барпо этиш, қуриш ва фойдаланишга топшириш борасидаги ишлар маҳалла фаоллари, ота-оналар ва жамоатчилик назорати остида қабул қилиш механизмини жорий этиш.

2022-2026 йиллар давомида

Лойиҳа смета ҳужжатлар асосида

Республика бюджети

     

Учқудуқ тумани ҳокимининг ўринбосари (О.Рамазонов), Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

65.   

“Баркамол авлод” болалар мактаби моддий-техник базасини мустаҳкамлаш

1. “Баркамол авлод” болалар мактаби ҳамда АРМнинг моддий-техника базаси ҳолатини таҳлил қилиш;

Таҳлил асосида ушбу муассасаларни таъмирлаш, реконс-трукция қилиш ва мукаммал таъмирлаш ҳамда жиҳозлаш бўйича маҳаллий бюджет маблағларини ажратилишини таъминлаш.

2022 йил
март-апрель

2022 йил давомида

Лойиҳа смета ҳужжатлар асосида 

Маҳаллий бюджет

Республика бюджети

     

Учқудуқ тумани ҳокимининг ўринбосари (О.Рамазонов), Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

66.   

2022 йилда Инвестиция дастури доирасида халқ таълими муассасасида қурилиш-таъмир-лаш ҳамда тўлиқ жиҳозлаш ишларини амалга ошириш

1. 1 та янги бино, 1 та қўшимча блок қурилиши, 1 та реконструкция қилиниши ва 2 та мукаммал таъмирлаш ишлари амалга ошириладиган муассасаларни лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш, пудрат ташкилотларни бириктириш ва ўз муддатида фойдаланишга топшириш;

қурилиш-таъмирлаш ишлари тугалланган муассасаларни мебель жиҳозларига бўлган эҳтиёжларини ўрганиб манзилли рўйхат шакллантириш ва жойларга тўлиқ етказилишини таъминлаш.

Августь –сентябрь

қурилиш ишлари якунлан-ганданг сўнг

54,4 млрд.

лойиҳа сметаси асосида

Республика бюджети

республика бюджети

Учқудуқ тумани ҳокимининг ўринбосари (О.Рамазонов), Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

67.   

2021 йилда ташкил этилган
1 та хорижий тилларни чуқурлаштириб ўқитишга ихтисослаштирилган мактаб моддий-техника базасини мустаҳкамлаш

Халқ таълими вазирлиги тавсиялари асосида хорижий тиллар синфини замонавий жиҳозлар билан таъминлаш.

2022 йил июль

150 млн

Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан

Учқудуқ тумани молия бўлими (Ж.Бобомуродов), халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

туман  ҳокимлиги

IX.  Ижро интизомини мустаҳкамлаш

68.   

Ижро интизомини доимий равишда мустаҳкамлаб бориш
ва мазкур йўналишдаги масъул ходимларнинг малакасини ошириб бориш.

1. Халқ таълими вазирлиги ҳамда бошқа юқори турувчи ташкилотлар-нинг топшириқларини ўз вақтида ва сифатли таъминлаш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш.

2. Тизимда ижро-интизомини тизимли йўлга қўйиш мақсадида умумтаълим мактабларидаги ижро интизомига масъул ходимларнинг халқ таълими бошқармаси ҳамда халқ таълими бўлимида амалиётдан  (стажировкадан) ўтишларини ташкил қилиш.

3. Ижро интизоми назорати бўйича тизимли тартиб ўрнатиш ҳамда ушбу йўналишдаги масъул ходимларга амалий ёрдам бериш.

2022 йил

январь-декабрь

-

-

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

69.   

Қонунчилик ҳужжатлари ижросини назорат қилишни “doc.ijro.uz”тизими орқали олиб борилишини таъминлаш.

1. Туман халқ таълим бўлимида ҳамда умумтаълим муассасаларида “doc.ijro.uz” тизимидан доимий равишда фойдаланилишини назорат қилиш.

2. Чиқиш ҳужжатларини “doc.ijro.uz” тизими орқали амалга ошириш.

2022 йил

январь-декабрь

-

-

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

70.   

Жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларини туман миқёсида пухта ва сифатли кўриб чиқиш, фуқароларнинг ариза ва шикоятларини тезкор ва ижобий ҳал этиш механизмларини ишлаб чиқиш 

1.Фуқароларнинг оворагарчилиги олдини олиш ва реал вақт режимида мурожаатларни узлуксиз қабул қилиш учун туман халқ таълими бўлими ҳамда барча таълим муассасаларида махсус (ИШОНЧ) телефонларини жорий этиш.

2.Электрон мурожаатларни қабул қилиш учун телеграм ботлар ташкил этиш.

3.Мурожаатлар сони кўп бўлган ҳудудларда сектор раҳбарлари билан ҳамкорликда “Сайёр қабул”лар ўтказиш.

2022 йил

март

2022 йил

февраль

Ҳар ой ва ҳар чоракда

-

Маҳаллий бюджет маблағлари

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

туман  ҳокимлиги

71.   

ijro.gov.uz ижро интизоми идоралараро ягона электрон тизимидан фойдаланишни йўлга қўйиш.

1. Туман халқ таълим бўлими ҳамда умумтаълим муассасаларида ijro.gov.uz тизимини ишга тушириш.

2.Ижро интизоми идоралараро ягона электрон тизимида ҳужжатлар назоратини йўлга қўйиш.

2022 йил

апрель

доимий

-

-

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

X.  Халқ таълими тизим ташкилотлари, туман (шаҳар) халқ таълими бўлимлари фаолиятини такомиллаштириш

72.   

Раҳбарларнинг мактаб таълимини ислоҳ қилишдаги масъулиятини ошириш.

1. Туман миқёсида халқ таълими масалаларини ривожлантиришга қаратилган мактаб таълимини ислоҳ қилиш туман кенгашларини ташкил этиш;

2. Кенгашларнинг биринчи йиғилишини ўтказиш ҳамда кенгаш вазифаларини белгилаш.

2022 йил
10 февраль

-

-

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

73.   

Тумандаги мактабларнинг инфратузилмасини яхшилаш, таълим сифатини оширишга қаратилган дастурини тасдиқлаш учун вилоят Кенгашига киритиш.

Тумандаги мактабларни моддий-техник базасини яхшилаш, таълим сифатини ошириш;

барча ташкилотларни мактабни ривожлантиришга жалб этиш.

2022 йил
5 март

-

-

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

туман  ҳокимлиги

74.   

Ўз маъмурий биносига эга бўлмаган туман халқ таълими бўлимини маъмурий бино билан таъминлаш ва зарур шарт-шароитларни яратиш.

1. Учқудуқ туман халқ таълими бўлимига маъмурий бино қуриш.

2022 йил

июнь

Лойиҳа-смета ҳужжат-ларига кўра

Маҳаллий бюджет ва ҳомийлик маблағлари ҳисобидан

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

туман  ҳокимлиги

75.   

“Баркамол авлод” болалар мактабларида ўқувчилар қамровини икки бараварга ошириш.

1. Тумандаги барча умумий ўрта таълим муассасаларида “Баркамол авлод” болалар мактабларининг тармоқ тўгаракларини ташкил этиш учун штат бирликларини ажратиш.

2. Ўқувчиларнинг қайси тўгаракларга қизиқишлари бўйича сўровнома ўтказиш;

3. Умумий ўрта таълими муассасаларида “Баркамол авлод” болалар мактабининг тармоқ тўгаракларини очиш.

2022-2023 йиллар

Тасдиқлан-ган график асосида

Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан

Учқудуқ тумани молия бўлими (Ж.Бобомуродов), халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

туман  ҳокимлиги

XI.  Ҳудудда халқ таълими тизими мулкидан самарали фойдаланиш ва давлат-хусусий шериклик асосида ривожлантириш

76.   

Мактабнинг ошхоналаридан самарали фойдаланишни йўлга қўйиш.

1. Тумандаги мактабларнинг ошхоналарини тўлиқ хатловдан ўтказиш.

2. Хатлов асосида эҳтиёжи мавжуд мактаб ошхоналарини замонавий жиҳозлар билан таъминлаш учун тадбиркор билан шартномалар тузиш чораларини кўриш.

3. Мактаб ошхоналарининг санитария ҳолатини яхшилаш.

4. Туман санитария-эпидемиологик  осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати бўлими билан ҳамкорликда тажрибали ва ошхона фаолияти намунали йўлга қўйилган мактаблар ошпазлари тажрибасини оммалаштириш мақсадида ўқув семинарлари ташкил этиш.

Шартномада белгиланган муддатларда

Хатлов асосида аниқланган маблағлар

Ҳомийлик маблағлари

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов), туман СЭОЖС бўлими,

туман  ҳокимлиги

77.   

Бўш турган ёки
0.7 коэффицентдан паст бўлган мактабларни аниқлаш ва бино ва иншоотлардан самарали фойдаланиш мақсадида хусусий секторларга давлат-хусусий шериклик асосида бериш.

1. Туман халқ таълими бўлими балансида бўлган бўш бино ва иншоотларни ижарага ёки хусусий секторларга давлат-хусусий шериклик асосида бериш юзасидан таклифлар тайёрлаш ва эълонга бериш.

Доимий

-

-

Учқудуқ тумани, халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

туман  ҳокимлиги, давлат активлари бошқармаси

XII.  Умумтаълим муассасаларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш

78.   

Умумтаълим мактабларининг бюджетдан ташқари маблағ тушумларини ошириш.

1.Мактабнинг бўш турган ҳудудига ёки амалдаги спорт майдонига тадбиркорларни жалб қилган ҳолда замонавий спорт майдони қуриш ва ижара шартнома орқали мактаб жамғармаси маблағларини ошириш;

2. Бўш турган ер ва бино-иншоатлардан самарали фойдаланиш мақсадида тадбиркорларга давлат-хусусий шерикчилик асосида бериш

3.Мактаб ўқувчилари ҳамда ота-оналари ўртасида қўшимча тўгараклар ташкил этиш бўйича сўровномалар ўтказиш ва шу асосида тўгаракларни ташкил этиш.

4.Бюджетдан ташқари топилган маблағлар ҳисобидан мактаб моддий-техника базаси ва ўқитувчи, ўқувчиларни рағбатлантириш.

2022 йил

март-май

Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 16 июндаги 454-сон қарорига асосан электрон савдодаги маблағ

Ижарачи маблағлари

Учқудуқ тумани молия бўлими (Ж.Бобомуродов), халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

туман  ҳокимлиги

79.   

Бошланғич синфларда куни узайтирилган гуруҳларни ташкил этиш

1.Ота-оналар иштирокида сўровнома ўтказиш.

2.Сўровнома натижаларига кўра куни узайтирилган гуруҳларни ташкил этиш.

3.Бюджетдан ташқари топилган маблағлар ҳисобидан ўқитувчиларга қўшимча маблағ тўлаш ва моддий техника базасини мустаҳкамлаш.

2022 йил

август-сентябрь

Мабалағ талаб этилмайди

-

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

XIII.  Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини жорий этиш

80.   

Компьютер синфлари мавжуд  бўлмаган умумтаълим мактаблари замонавий компьютер техникалари билан таъминлаш.

1. Минимал талаб асосида замонавий компьютерлар билан  жиҳозлаш бўйича дастлабки ҳисоб-китоб қилиш;

2. Тумандаги 3 та умумтаълим мактабларини компьютер синфлари билан таъминлаш.

2022 йил

февраль

март-апрель

450.0 млн

200.0 млн

Маҳаллий бюджет маблағлари

Учқудуқ тумани молия бўлими (Ж.Бобомуродов), халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

туман  ҳокимлиги

81.   

Умумтаълим мактабларида  ўқитувчи ва ўқувчилари учун ахборот-коммуникация техноло-гиялари инфратузилмасини яратиш.

1. Барча умумтаълим мактабларида  “Электрон кундалик” ва “erp.maktab.uz” автоматлаштирилган ахборот тизимини тўлиқ ишга туширишда юзага келаётган  муаммоларни аниқлаш.

2. Муаммоларнинг ечими юзасидан манзилли чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиб тасдиқлаш.

4. Педагог кадрларга ва ўқувчиларнинг ота-оналарига “Электрон кундалик” дастурида ишлаш, маълумотлар киритиш ва бошқа масалалар бўйича методик хизмат кўрсатиб бориш.

5. Тумандаги барча умумтаълим мактабларида “Электрон кундалик” платформасидан фойдаланишларини йўлга қўйиш ва дастурини самарали ишлашини доимий назорат қилиш.

2022 йил сентябрь-декабрь

Ҳисоб-китобларга асосан

Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

82.   

Тумандаги умумтаълим мактабларига уланган юқори тезликдаги интернет тармоғини мунтазам ишлашини таъминлаш.

1. Умумтаълим мактабларини интернет тармоғидан доимий фойдаланилишини таъминлаш мақсадида томонидан 2022 йил учун молиялаштириш.

2. Мактаблар учун белгиланган таърифлардан келиб чиқиб мактаб қувватига қараб белгилаш.

3. Мактабларда доимий интернет ишлашини назорат қилиб бориш.

2022 йил

январь- февраль

1.5 млрд.

Маҳаллий бюджет

Учқудуқ тумани молия бўлими (Ж.Бобомуродов), халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

туман  ҳокимлиги

83.   

Информатика ва ахборот технологиялари фани ўқитувчиларини дастурлаш тиллари бўйича малакасини ошириш

Информатика ва ахборот технологиялари фани ўқитувчиларини дастурлаш тиллари бўйича ҳудудий малака ошириш институти, нодавлат ташкилотлар билан ҳамколрликда маълакасини ошириш ишларини ташкил этиш

2022 йил

март-май

-

-

84.   

Умумтаълим мактабларида фаолият юритаётган раҳбар кадрларни ахборот технологиялари ва коммуникациялари бўйича саводхонлигини ошириш.

1. Умумтаълим мактаблари раҳбар кадрларини халқ таълими тизимида фойдаланиладиган ахборот тизимлари ва ресурсларидан (ERP, my.maktab.uz, kitob.uz ва бошқалар ) фойдаланиш бўйича ҳамда АКТ (Microsoft office, Id.gov.uz, SMM (facebook, Instagram, youtube), my.mehnat.uz, uzbekcoders.uz, Gmail почта, Google Docs, Google Drive, Google Form, google calendar) саводхонлигини оширишга қаратилган ўқув дастури лойиҳасини ишлаб чиқиш;
2. Ўқув дастури лойиҳасини тасдиқ-лаш, молиялаштириш ва жорий этиш.

2022 йил декабрга қадар

Лойиҳа доирасида

Республика
бюджети
 маблағлари

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

85.   

Умумтаълим мактабларининг информатика ва ахборот технологиялари фани ўқитувчилари ўртасида “Энг яхши IT лойиҳа” кўрик-танловини ўтказиш

1. Умумтаълим мактабларининг информатика ва ахборот технологиялари фани ўқитувчилари ўртасида “Энг яхши IT лойиҳа” кўрик-танловини ўтказиш бўйича Низомни ишлаб чиқиш.

2. Умумтаълим мактабларининг информатика ва ахборот технологиялари фани ўқитувчилари ўртасида “Энг яхши IT лойиҳа” кўрик-танловини ўтказиш.

3. Ғолибларни сертификат ва эсдалик совғалари билан тақдирлаш.

2022 йил февраль-март

-

-

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

XIV.  Халқ таълими тизими ходимларини рағбатлантириш

86.   

Яхши натижага эришган халқ таълими тизимидаги ходимларни тармоқ ва давлат мукофотларига тавсия этиш.

1. Учқудуқ тумани халқ таълими тасарруфидаги таълим муассасаларида фаолият олиб бораётган мукофотларига лойиқ халқ таълими ходимлари рўйхатини шакллантириш.

2.Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигини топшириғига асосан мукофотларига лойиқ халқ таълими ходимлари рўйхатини тартиб асосида ҳужжатларини тақдим этиш.

2022 йил

апрель - июнь

-

-

Учқудуқ тумани халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

туман  ҳокимлиги

87.   

Ҳар йили меҳнат таътилига чиққан ходимни сиҳатгоҳ (санатория) ва соғломлаштириш марказларига юборишни ташкил этиш.

1. Бир йил давомида таътилга чиқадиган ходимларнинг таътил даври кўрсатилган рўйхатини шакллантириш.

2. Касаба уюшмалари билан ҳамкорликда ходимни сиҳатгоҳ (санатория) ва соғломлаштириш марказларига юборишни ташкил қилиш.

3. Йил давомида вилоятдаги жами мактаб ўқитувчиларининг 10 фоизидан кам бўлмаган қисмини соғломлаштириш чораларини кўриш.

2022 йил

давомида

-

Касаба уюшмалари федерациясининг Навоий вилояти кенгаши маблағлари

Ўзбекистон Республикаси касаба уюшмалари федерациясининг туман кенгаши, халқ таълими бўлими (Ж.Халилов)

88.   

Туманда “Ижодкор ўқитувчилар” кўрик танловини ташкил этиш

1.Кўрик танлов Низомини ва чора-тадбир режасини ишлаб чиқиш;

2. Ғолиб бўлган жамоани рағбатлантириш мақсадида маҳаллий бюджет ҳисобидан маблағ ажратиш; 3. Режа асосида кўрик-танловни ўтказиш;

4. Кўрик-танлов ғолибларига пул мукофотлари ва маиший техникалар бериш

5. Ғолиб бўлган ўқитувчиларни тармоқ мукофотларига тавсия этиш.

2022 йил

апрель

2022 йил

май

2022 йил

июль-август

100 млн.

Маҳаллий бюджет

Учқудуқ тумани молия бўлими (Ж.Бобомуродов), халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

туман  ҳокимлиги

89.   

Туман халқ таълими тизими ходимлари ўртасида “Заковат” интелектуал ўйинини ташкил этиш.

1. Туман халқ таълими тизими ходимлари ўртасида “Заковат” интелектуал ўйинини ўтказиш тўғрисида низом ва чора-тадбир режасини ишлаб чиқиб тасдиқлаш.

2. Режа асосида “Заковат” интелектуал ўйинини ўтказиш.

4. “Заковат” интелектуал ўйинини ғолибларга пул мукофотлари ва маиший техникалар бериш.

5.Ғолиб бўлган ўқитувчиларни тармоқ мукофотларига тавсия этиш.

2022 йил

май

10 млн.

Маҳаллий бюджет

Учқудуқ тумани молия бўлими (Ж.Бобомуродов), халқ таълими бўлими (Ж.Халилов),

туман ҳокимлиги

 

Page 1 of 3

Uchquduq tumani

Tuman markazi - Uchquduq shahri.Tumanning tuzilgan vaqti – 1982 yil 22-aprel. Territoriyasi – 4663 ming2 km. Tuman markazi Navoiy viloyati markazigacha bulgan masofa – 300 km. Aholisi - 37028 ming kishi

Qisqacha ma'lumot

Aloqada bo'ling

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Telefon: (+99879)222-00-05-101
  Telefon: (+99879)222-00-05-102
  Faks: (0436) 593-11-01
  Manzil: Navoiy viloyati, Uchquduq tumani, Amir Temur ko‘chasi, 28-uy

Ijtimoiy tarmoqlarda: